Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113194
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Armonas, Arūnas
Supervisor: Vasiliauskas, Gediminas
Title: Traktorių ir javų kombainų operatorius veikiančios vibracijos tyrimai
Other Title: Investigation of Tractor and Grain Harvester Induced Vibrations on Operators Health
Extent: 56
Date: 23-May-2018
Keywords: kasdieninio veikimo vertė;vibracija;žemės ūkis;vibration action value;vibration;agriculture
Abstract: Mašinų operatorių visą kūną ir rankas veikianti vibracija yra vienas pagrindinių veiksnių, kuris įtakoja prastą fizinę ir emocinę sveikatą, nuovargį, profesinį sergamumą. Šiame darbe analizuojama viso kūno ir rankų vibracijos dydžio priklausomybė nuo traktorių ir javų kombainų įrangos tipo. Nustatyta, kad papildomos priemonės virpesiams mažinti, tokios kaip amortizuojamas priekinis traktoriaus tiltas, hidrocilindrų amortizuojama operatoriaus kabina veiksmingai mažina rankas veikiančią vibraciją, kuri traktoriuose su papildomomis priemonėmis buvo 3,53 m/s2, o traktoriuose be jų - 1,36 m/s2. Taip pat nustatyta, kad vikšrinė javų kombaino važiuoklė kelia mažesnę vibraciją už ratinę dirbant laukuose, tačiau transporto režime ji išauga ir yra didesnė. Tyrimo rezultatai gali būti naudingi atliekant profesinės rizikos vertinimą žemės ūkio sektoriaus darbuotojų darbo vietose ir mažinant vibracijos poveikį žmonėms.
Vibration of the whole body and hands of the operators of the machines is one of the main factors that affects poor physical and emotional health, fatigue and occupational morbidity. This work analyzes the dependence of total body and arm vibration on the type of tractor and combine harvester equipment. It has been determined that additional measures to reduce vibrations such as the damping of the front axle of the tractor and the cab of the operator's amortized hydrocylinders effectively reduce the vibration of the hands that were 3.53 m/s2 on tractors with 1.36 m/s2 in addition to tractors. It has also been found that the track harvester chassis lowers vibrations in wheeled fields but increases in transport mode. The results of the study may be useful in carrying out a professional risk assessment in the workplace of the agricultural sector and reducing the effects of vibration on humans.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113194
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.