Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113171
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAleinikovas, Marius-
dc.contributor.authorDanielius, Marius-
dc.date.accessioned2020-12-21T19:49:56Z-
dc.date.available2020-12-21T19:49:56Z-
dc.date.issued2013-05-28-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/113171-
dc.description.abstractMagistro darbe tiriama paprastosios eglės vidinio puvinio įtaka medienos savybėms . Darbo objektas – eglės mediena, kuri buvo paimta iš VĮ Prienų miškų urėdijos 15 kv 25 skl., 49 kv 15 skl., Veisėjų 3 kv 7 skl., Šilutės 2 kv 7skl., 11 kv 12 skl., 19 kv 6 skl., 33 kv 3 skl., 147 kv 4 skl. Darbo tikslas – ištirti paprastosios eglės vidinio puvinio įtaką medienos tankio ir stiprio savybėms. Darbo metodai – tirtuose eglės bareliuose visi medžiai buvo patikrinti prietaisu „ARBOTOM“, kuris matuoja garso sklidimo greitį medienoje ir pateikia erdvinį garso greičio stiebe vaizdą. Garsas sveikoje ir puvinio pažeistoje medienoje sklinda skirtingu greičiu. Vėliau atsitiktiniu būdu iš visų medžių, kuriuose prietaisas parodė vidinį puvinį, buvo atrinkti ir nupjauti medžiai. Radus puvinį buvo paimta kelminė atpjova 50 cm ilgio tolesniems tyrimams. Ruošiant bandinius, iš atpjovų buvo išpjauta centrinė (einanti išilgai per šerdį) 60 mm storio išpjova, kuri supjaustyta į sluoksnius. Medienos fizinės ir mechaninės savybės nustatytos LAMMC Miškų instituto medienos laboratorijoje ir slėnio „Nemunas“ medienos naudojimo, kokybės ir apdirbimo technologijų laboratorijoje. Vykdant medienos stipruminių savybių bandymus, naudota 5 tonų galios bandymų mašina P – 5. Duomenų sisteminimas ir jų analizė atlikta, naudojant statistinių duomenų tvarkymo paketą Microsoft Excell. Darbo rezultatai: atlikus tyrimus nustatyta, kad Prienų urėdijos eglės branduolio puvinio įtaką medienos tankiui, išryškėjo, jog abiejuose medžiuose, kuriuose buvo vidinis puvinys, arčiausiai šerdies esančių dviejų sluoksnių medienos tankis yra mažesnis už vidutinį tankį. Apdorojus Veisiejų ir Šilutės urėdijų eglės medienos tankio duomenis gauti panašūs rezultatai. Apibendrinant gautus stiprio statiškai lenkiant skersai pluošto duomenis iš visų trijų miškų urėdijų galime teigti, kad kol yra tik pradinė puvinio fazė, jis įtakos medienos stipriui beveik neturi. Vėliau vystantis puviniui medienos stipris pradeda mažėti, tačiau tame pačiame medyje esančiai sveikai medienai, puvinys įtakos neturi. Tyrimo metu nustatyta, kad puvinio pažeistos ir sveiko medienos stipruminės savybės iš esmės skyrėsi 2 tiek statiškai lenkiant, tiek gniuždant išilgai pluošto.lt
dc.description.abstractIn this master thesis was researched internal rot of Norway spruce (Picea abies) and its impact to woods characteristics. The object of this work: wood of Norway spruce (Picea abies), which was taken from Prienai state-owned forest enterprise (therefore SOFE) 15 quarter 25 plot, 49 quarter 15plot,Veisiejai SOFE 3 quarter 7 plot, Šilutė SOFE 2quarter 7plot, 11 quarter 12plot, 19 quarter 6 plot, 33 quarter 3plot, 147 quarter 4 plot. The aim of this work is to research the inner rot influence of picea abies to wood density and strength properties. The methods: all spruce in research area were checked with device called “ARBOTROM”, which measures sound speed in wood and shows spatial sound speed view in a steam. Sound in healthy and rot wood differs. Randomly were selected and cut down all trees, which according to the device had an inner rot. After the rot was found a 50cm length tree stump sample was taken for the further research. During preparation of samples there was prepared the central 60 mm thick cutoff (lengthways the core) and shredded to layers. Physical and mechanical wood properties were defined in LRCAF Forest Institute for timber laboratory and in “Nemunas” valley, timber quality and technology lab. For a wood strength property testing was used 5 ton test machine P-5. All data was systematized and analyzed by using Microsoft Excel. Results: after researching Norway spruce kernel rot effect to wood density, was discovered, that wood samples with inner rot from Prienai SOFE had lower density in two, closest to the core, layer had a lower then average density. After analysis of wood’s strength data that was recorded after bending across fiber and collected from three SPFE was discovered, that in a rudimentary rot phase has no impact for a wood strength. The strength of wood decrease in a process of rot development, but it has no impact for an undamaged wood. During research was discovered, that the properties of healthy and rotten wood radically differ by static bending and by compression across the fiber.en
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent56 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectpaprastoji eglėlt
dc.subjectšakninė pintislt
dc.subjectmedienos fizinės ir mechaninės savybėslt
dc.subjectstipruminės savybės.lt
dc.subjectNorway spurceen
dc.subjectroot tinderen
dc.subjectphysical and mechanical wood propertiesen
dc.subjectstrength properties.en
dc.subject.otherMiškotyra / Forestry (A004)-
dc.titlePaprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) vidinio puvinio įtaka medienos savybėmslt
dc.title.alternativeNorway spruce internal root influence to the wood propertiesen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

41
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.