Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113163
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Konstantinavičienė, Julija
Title: Gluosnių energetinių plantacijų plėtros Lietuvoje veiksniai
Other Title: Factors of Development of Willow Energy Plantations in Lithuania
Extent: 96 p.
Date: 16-Jun-2017
Keywords: biokuras;energetinės plantacijos;ekonominis efektyvumas;veiksniai;Energy Plantations;Biofuel;Economic efficiency;feactors
Abstract: Tyrimo objektas Gluosnių (Salix spp.) energetinių plantacijų (toliau – gluosnių) plėtros objektyvūs (gluosnių auginimo fiziniai (antžeminė biomasė) ir ekonominiai rodikliai) ir subjektyvūs veiksniai (socialiniai rodikliai). Tyrimo tikslas Nustatyti ir išanalizuoti veiksnius, darančius įtaką gluosnių energetinių plantacijų plėtrai Lietuvoje.
The object of the scientific research The analysed factors were grouped into the (1) objective factors of willow energy plantations development (physical (aboveground biomass) and economic indicators) and (2) subjective factors (social indicators) of the development of willow energy plantations (hereinafter – willow). The aim of the scientific research To determine and analyse the factors that influence the development of willow energy plantations in Lithuania.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113163
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

32
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.