Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113154
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Moskvičiova, Ariana
Title: Laikymo sąlygų įtaka bulvių (Solanum tuberosum L.) su spalvotu minkštimu kokybei
Other Title: The influence of storage conditions on the quality of potato (Solanum tuberosum L.) tubers with colour flesh.
Extent: 50 p.
Date: 23-May-2017
Keywords: Bulvės su spalvotu minkštimu;kontroliuojama atmosfera;kokybė;Potatoes with coloured pulp;controlled atmosphere chamber;quality
Abstract: Tyrimas atliktas 2015 – 2016 metais (spalio – kovo mėnesiais) Aleksandro Stulginskio Universiteto Atviros prieigos žemės ir miškų jungtinio tyrimų centro Augalinių žaliavų kokybės laboratorijoje, kur buvo vykdomi bulvių su spalvotu minkštimu biocheminiai, fizikiniai ir spektriniai tyrimai. Tyrimui buvo sumodeliuota kontroliuojamos atmosferos kamerose skirtinga dujų sudėtis.
The study was conducted in 2015-2016 (Octobet-March), by the laboratory of open access land and forest Joint Research Centres of vegetable quality of raw materials in Aleksandras Stulginskis University, were biochemical, physical and spectroscopic studies of coloured potato pulps were carried out. Also, potato tuber storing condition and raw materials tasted during the storing process were selected for the study.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113154
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.