Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113151
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Petokaitis, Mindaugas
Title: Oro taršos amoniako dujomis kontrolė naudojant biodangas mėšlui
Other Title: Control of Air Pollution with Ammonia by Using Coatings for Manure
Extent: 48 p.
Date: 24-May-2017
Keywords: amoniakas;emisija;biodangos;mėšlas;ammonia;emission;bio-covers;manure
Abstract: Tyrimų tikslas – nustatyti įvairių dangų (durpių, šiaudų granulių ir kt.) įtaką amoniako emisijai iš mėšlo ir įvertinti įvairių medžiagų panaudojimo galimybes mėšlidėms dengti. Darbas, atliktas 2016−2017 metais. Atlikti eksperimentiniai tyrimai laboratoriniame stende, termoenerginių procesų ir emisijų laboratorijoje, Aleksandro Stulginskio Universitete. Tirta biodangų įtaka amoniako emisijai iš skystojo galvijų mėšlo. Laboratorijoje nustatytas amoniako dujų emisijos intensyvumas. Atlikus tyrimus nustatyta, kad didžiausia amoniako emisija – iš skysto mėšlo, nenaudojant biodangų – 388 mg/(m2 •h), mažiausia reikšmė buvo užfiksuota užpylus mėšlą durpėmis – 1,98 mg/(m2 •h).
Summary The research aim is to identify the influence of the variety of used covering materials (peat, straw granules and other) on ammonia emissions from the manure and evaluate the possibility to use different materials to cover the manure heaps. The research was conducted in 2016-2017. The experimental analysis was performed on a laboratory stand in the laboratory of Thermoenergy and Emission at Aleksandras Stulginskis University. The research focused on the influence of bio-cover on the ammonia emissions from the liquid manure . They intensity of the ammonia emissions was defined by laboratory tests. The analysis revealed that the maximum ammonia emissions, from liquid manure, was found using bio-covers of 388 mg/(m2•h), the lowest emission levels were found than the manure was covered with peat – 1,98 mg/(m2•h).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113151
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

97
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.