Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113144
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Vaitkevičienė, Nijolė
Title: Biodinaminių preparatų įtaka biologiškai aktyvių medžiagų kaupimuisi skirtingo genotipo valgomųjų bulvių stiebagumbiuose
Other Title: The effect of biodynamic preparations on the accumulation of biologically active compounds in the tubers of different genotypes of ware potatoes
Extent: 106 p.
Date: 23-Sep-2016
Keywords: biodinaminiai preparatai;bulvių stiebagumbiai spalvotu minkštimu;biologiškai aktyvios medžiogos;biodynamic preparations;potatoes with pigmented flesh;biologically active compounds
Abstract: Biodinaminė žemdirbystė yra unikali ekologinės žemdirbystės sistema, kuri prisideda prie tvarios ūkininkavimo plėtros. Jos esmė – natūraliomis priemonėmis uždarame ūkinin-kavimo cikle didinti dirvos fermentų aktyvumą, biologinę įvairovę bei gaminti didelės mais-tinės vertės saugius maisto produktus (Burkitt ir kt., 2007, Turinek ir kt., 2008; Ponzio ir kt., 2013). Tačiau ši sistema daugelio ūkininkų ir mokslininkų dar nėra plačiai taikoma bei tiriama. Pastarąjį dešimtmetį bulvės su spalvotu (violetiniu ir raudonu) stiebagumbio minkš-timu sulaukia daug mokslininkų ir vartotojų dėmesio, dėl jų didesnės maistinės vertės, an-tioksidacinio aktyvumo, išvaizdos ir skonio. Jų sudėtyje yra biologiškai aktyvių medžiagų – natūralių antioksidantų: fenolinių junginių (fenolinių rūgščių, antocianinų, katechinų, ru-tino), askorbo rūgšties, tokoferolio, alfalipoinės rūgšties ir seleno (Hamouz ir kt., 2010a). Todėl bulvių stiebagumbiai su raudonu ir violetiniu minkštimu gali būti svarbiu biologiškai aktyvių medžiagų šaltiniu žmonių mityboje. Dauguma šių medžiagų yra mitybinės ir farma-kologinės svarbos, taipogi nulemia augalinės žaliavos kokybę (Hamouz ir kt., 2011). Pasaulyje didėjant biodinaminiuose ūkiuose užaugintos produkcijos paklausai, atsi-randa mokslinių tyrimų poreikis, kurių tikslas įvairiais aspektais moksliškai pagrįsti biodi-naminių preparatų poveikį augalinės žaliavos kokybei. Literatūroje aprašytų tyrimų apie šių preparatų poveikį bulvių stiebagumbių kokybės rodikliams labai nedaug. Tad mūsų tyrimais buvo siekiama įvertinti biodinaminių preparatų įtaką biologiškai aktyvių medžiagų kiekiui ir jų antioksidaciniam aktyvumui įvairių veislių bulvių stiebagumbiuose su spalvotu minkš-timu.
Biodynamic agriculture is a unique system of organic agriculture which contributes to the development of the sustainable farming. The prime objective of the biodynamic agriculture is with the use of natural means to enhance soil enzyme activity and biological diversity in a closed farming cycle, as well as produce safe food products characterised by a high nutritional value (Burkitt et al., 2007, Turinek et al., 2009; Ponzio et al., 2013). However, this system has not been comprehensively researched and applied by farmers yet. Over the past decade, potatoes with pigmented flesh (purple-fleshed and red-fleshed) have been receiving increased interest from researchers and consumers due to their richer nutritional value, antioxidant activity, appearance and flavour. They contain biologically active compounds – natural antioxidants: phenolic compounds (phenolic acids, anthocyanins, catechins, rutin), ascorbic acid, tocopherol, alfa-lipoic acid and selenium (Hamouz et al., 2010a). As a result, purple- and red-fleshed tubers have the potential to be an important source of biologically active compounds in the human nutrition. Most of these compounds are of nutritional and pharmacological interest and determine the quality of plant raw material (Hamouz et al., 2011). The globally increasing demand for the produce grown in biodynamic farms has prompted the need for scientific research aimed at multi-aspect scientific validation of the effects of biodynamic preparations on the quality of plant raw material. There are very few data in literature describing the effects of biodynamic preparations on the quality characteristics of potato tubers. Therefore the aim of the present study was to estimate the impact of biodynamic preparations on the contents of biologically active compounds and their antioxidant activity in the tubers of various potato varieties with pigmented flesh.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113144
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
nijole_vaitkeviciene_dd.pdf3.98 MBAdobe PDF   Until 2021-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.