Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113135
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Dabšys, Valentas
Title: MEDLIEVOS (Amelanchier alnifolia NUTT) MIKRODAUGINIMAS
Other Title: Micropropagation of saskatoon (Amelanchier alnifolia NUTT)
Extent: 54 p.
Date: 2-Jun-2016
Keywords: medlieva;mikrodauginimas;augimo reguliatoriai;in vitro;regeneracija;Saskatoon;micropropagation;growth regulator;in vitro;regeneration
Abstract: Magistratūros studijų baigiamajame darbe pateikiama tirtų augimo reguliatorių, lemiančių alksnialapės medlievos (Amelanchier alnifolia NUTT) ‘Honeywood’ mikrodauginimą in vitro kultūroje, tyrimo rezultatai. Darbo objektas – Alksnialapės medlievos (Amelanchier alnifolia NUTT) ‘Honeywood’ veislė. Darbo metodai – Tyrimams in vitro naudoti alksnialapės medlievos (Amelanchier alnifolia Nutt.) ‘Honeywood’ viršūninių meristemų ūgliai ir stiebo segmentai su pažastiniais pumpurais. Ūgliai plauti 10 min. tekančiu vandeniu, 4 min. sterilinti 10% natrio hipochlorito tirpale ir 1 min. 70 % etanolio vandeniniame tirpale, po to 3 kartus po 5 min. plauti steriliame distiliuotame vandenyje. Stiebo segmentai imti iš in vitro išaugintų mikroūglių. Eksplantai auginti MS maitinamojoje terpėje be augimo reguliatorių (kontrolė) ir su skirtingais augimo reguliatorių deriniais: (0,5–5,0 mg l-1) BAP ir TDZ; (0,5–5,0 mg l-1) BAP ir TDZ derinyje su auksinu 1,0 mg l-1 NAR. Maitinamoji terpės buvo papildytos 30 g l-l sacharozės ir 8 g l-l agaro. Terpės pH – 5,7±0,1. Eksplantai auginti kontroliuojamomis sąlygomis: aplinkos temperatūra – 22 2oC, šviesos intensyvumas – 50 μmol m-2 s-1, o fotoperiodas (dieną/naktį) – 16/8 val. Darbo rezultatai – Siekiant regeneruoti alksnialapę medlievą in vitro iš izoliuotų viršūninių meristemų ūglių, tikslingiausia maitinamąsias terpes papildyti BAP (0,5 ir 1,0 mg l-1); BAP (2,0 ir 3,0 mg l-1) derinyje su 1,0 mg l-1 NAR; TDZ (0,5–5,0 mg l-1) bei TDZ (2,0–5,0 mg l-1) derinyje su 1,0 mg l-1 NAR priedais, kur mikroūglių formavimosi dažnis – 100 %. Didžiausia mikroūglių išeiga iš eksplanto, nustatyta terpėje papildytoje 4,0 mg l-1 BAP – 10,10 vnt. Izoliuoti stiebo segmento eksplantai intensyviausiai (100 %) mikroūglius formavo, terpėse, papildytose 3,0 ir 4,0 mg l-1 TDZ koncentracijomis. Didžiausia mikroūglių išeiga – 8,37 vnt. iš eksplanto gauta terpėje papildytoje 3,0 mg l-1 TDZ. Medlievos rizogenezė intensyviausiai vyko maitinamosiose terpėse papildytose 0,5 mg l-1 NAR ir 1,5 mg l-1 ISR priedais.
Master's degree thesis contains growth regulators tested, determining alksnialapės medlievos (Amelanchier alnifolia NUTT) 'Honeywood' micropropagation in vitro culture studys. Object of the work – Saskatoon (Amelanchier alnifolia NUTT) 'Honeywood' Method of the work – In vitro research use Amelanchier (Amelanchier alnifolia Nutt.) 'Honeywood' shoot apical meristems. Shoots wash for 10 minutes cold running water, for 4 minutes sterilized in 10% sodium hypochlorite solution and 1 min. 70% ethanol aqueous solution, then 3 times for 5 minutes washed in sterile distilled water. The explants grown MS nutrient medium without growth regulators (control) and with different quantities of growth regulators: (0.5 to 5.0 mg l-1) BA and TDZ; (0.5 to 5.0 mg l-1) BA and TDZ in combination with auxin 1.0 mg l-1 NAA. Nutrient media supplemented with 30 g l-1 sucrose and 8 g l-1 agar. Medium pH 5.8±0.1. Explants were bred under controlled conditions: ambient temperature – 222 °C, light intensity – 50 micromoles m-2 s-1 and photoperiod (day and night) – 16/8 hours. The results of the work – In order to regenerate alksnialapę medlievą in vitro from isolated shoot apical meristems, sensible nutritive media supplement BA (0.5 and 1.0 mg l-1); BA (2.0 and 3.0 mg l-1) in combination with 1.0 mg l-1 NAA; TDZ (0.5 to 5.0 mg l-1) and TDZ (2.0–5.0 mg l-1) in combination with 1.0 mg l-1 NAA annex which microshoot formation rate – 100%. The highest yield of microshoot explant determined medium supplemented with 4.0 mg l-1 BA – 10.10 pc. Isolated stem segment explants intensively (100%) microshoot shaped, media, supplemented with 3.0 and 4.0 mg l-1 TDZ concentrations. The biggest microshoot yield – 8.37 pc. derived from the explant medium supplemented with 3.0 mg l-1 TDZ. Amelanchier rhyzogenesis held intensively nourishing media supplemented with 0.5 mg l-1 NAA and 1.5 mg l-1 IBA enhancements.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113135
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.