Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113130
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gečaitė, Daiva
Title: Apleistų žemių panaudojimo galimybės taikant daugiakriterinę analizę (Raseinių rajono, Sujainių kadastro vietovės pavyzdžiu)
Other Title: Utilisation possibilities of abandoned land by applying multi – criteria analysis (following the example of Raseiniai district, Sujainiai cadastral area)
Extent: 58 p.
Date: 30-May-2016
Keywords: apleista žemė;žemės ūkio paskirties žemė;daugiakriterinė analizė.;abandoned land;land for agricultural purpose;multi-critical analysis.
Abstract: Remiantis įvairių autorių nuomone, populiariausios veiklos tinkamam apleistų plotų panaudojimui yra žemės arba miškų ūkis, tad būtent jos ir buvo pasirinktos atliekant daugiakriterinę analizę. Siekiant nustatyti racionalias apleistų žemių panaudojimo galimybes buvo atlikta konkrečių 36 apleistų žemės plotų analizė įvertinant 11 apsibrėžtų kriterijų, kurie turi įtakos apleistų žemių panaudojimo veikloms. Nustatyta, jog didžioji dalis apleistų žemių – 10,58 ha (24 apleisti žemės plotai) yra tinkami miškui įveisti, o likusieji, kurie sudaro 9,25 ha ploto – žemės ūkio veiklai atgaivinti. Atlikus ekspertinę apklausą, išsiaiškinta, kad pagrindinės apleistų plotų kitimo priežastys Sujainių kadastro vietovėje 2013 – 2016 m. (I ktv.) laikotarpyje buvo: apleisti plotai buvo įtraukti į miškų kadastrą; apleisti plotai nebesudaro identifikuojamo ploto (0,10 ha); žmogiškosios klaidos.
According to opinions of various authors, the most popular ways to use abandoned lands are farming and forestry. Precisely these methods were chosen while doing multi-critical analysis. 36 abandoned lands were analysed regarding the 11 chosen criterions which influence the ways of usage of abandoned lands. This was done to determine the most rational ways abandoned lands could be used. It was identified that most of the abandoned lands (10,58 hectares, 24 abandoned lands) are suitable for forestry. The rest of the lands (9,25 hectares) can be used for farming. After doing an expert survey, it was determined that the main reasons for changes in the Raseiniai cadastrial district from 2013 to 2016 (I quarter) were: the chosen abandoned lands were included in forest cadastre, the chosen abandoned lands do not match the identified area and the errors made by humans.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113130
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.