Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113127
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Černiauskaitė, Gintarė
Title: Juodojo serbento veislių mikrovegetatyvinis dauginimas ir adaptacija in vivo
Other Title: Micropropogation and adaptation in vivo of varieties of black currants
Extent: 39 p.
Date: 24-May-2016
Keywords: juodasis serbentas;in vitro;rizogenezė;in vivo;mikrovegetatyvinis dauginimas;black currant;in vitro;rhysogenesis;in vivo;microvegetative propogation
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe juodojo serbento veislių tyrimų duomenys iš mikroūglių regeneracijos, rizogenenzės ir aklimatizacijos in vivo procesų. Darbo objektas – juodojo serbento veislių Gagataiʹ, ʹDominoʹ, ʹRitmoʹ, ʹDainiaiʹ mikroūgliai. Darbo metodai. Eksplantai sterilinami prieš mikrovegetatyvinį dauginimą in vitro. Vertinama skirtingų citokininų įtaka juodojo serbento veislių mikroūglių regeneracijai: mikroūglių kiekis, aukštis ir lapų skaičius. Vertinama ISR koncentracijos įtaka mikroūglių rizogenezei: įsišaknijusiųn eksplantų kiekis, šaknų skaičius ir ilgis. Adaptuojant in vivo vertinama prigijusių ūglių procentinis kiekis. Darbo rezultatai. Tyrimo metu nustatyta optimali maitinamoji terpė juodojo serbento veislių: ʹDominoʹ ʹDainiaiʹ ʹRitmoʹ ir ʹGagataiʹ mikroūglių regeneracijai - Murashige Skoog terpė praturtinta 0,75 mg l-1 BAP. Nustatyta, kad skirtingos auksino ISR koncentracijos nevienodai indukuoja tirtų juodojo serbento veislių (ʹGagataiʹ, ʹDominoʹ, ʹRitmoʹ, ʹDainiaiʹ) rizogenezę. Tiriamų juodojo serbento veislių ʹDominoʹ ir ʹDainiaiʹ šaknų skaičiui ir ilgiui didžiausią teigiamą įtaką turėjo ISR 1,2 mg l-1 koncentracijos priedas ½ MS maitinamojoje terpėje. Optimali juodojo serbento veislių ʹGagataiʹ ir ʹRitmoʹ rizogenezei, atsižvelgiant į šaknų morfologinius rodiklius, yra maitinamoji terpė ½ MS papildyta 2,4 mg l-1 auksino ISR koncentracija. Po dviejų mėnesių įvertintas adaptavusių in vivo juodojo serbento veislės: ʹDominoʹ 88,89 proc., ʹDainiaiʹ 58,82 proc., ʹRitmoʹ 94,44 proc. ir ʹGagataiʹ 60 proc..
The master work presents the results of microshoots cloning, rhysogenesis and acclimatization in vivo of black currant cultivars. Object of the work – black currant cultivars Gagataiʹ, ʹDominoʹ, ʹRitmoʹ, ʹDainiaiʹ microshoots. Method of the work – explants sterile before micropropogation in vitro. Evaluated different cytokinins influence of black currant varieties rooting regeneration: microshoots quantity, height and leaves quatinty. Also evaluated ISR concentration influence of microshoot rhyzogenesis: rooted explants quantity, roots quantity and length. Evaluated the percentage of taken roots of adapting in vivo. The results of work. According to the study results optimal Murashige Skoog medium is supplement 0,75 mg l-1 BAP for microshoots regeneration of black currant cultivars ʹGagataiʹ, ʹDominoʹ, ʹRitmoʹ, ʹDainiaiʹ. Also investigated that different ISR concentrations gives different result of rhysogenesis for black currant cultivars. The biggest influence makes ISR 1,2 mg l-1 concentration for black currant cultivars ʹDominoʹ and ʹDainiaiʹ roots quantity and roots lengh. Taking into roots morphological indicators, optimal medium for rhysogenesis is ½ MS medium with ISR 2,4 mg l-1 concentration for black currant cultivars ʹGagataiʹ and ʹRitmoʹ. Results of black currant cultivars adaptation in vivo after 2 months: ʹDominoʹ 88,89 %, ʹDainiaiʹ 58,82 %, ʹRitmoʹ 94,44 % and ʹGagataiʹ 60 %.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113127
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

12
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.