Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113122
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Apšegaitė, Kristina
Title: Egzogeninių fitohormonų įtaka slyvų mikroūglių regeneracijai ir šaknų indukcijai in vitro
Other Title: Influence of exogenous phytohormones on Plum shoots regeneration and roots induction in vitro.
Extent: 35 p.
Date: 6-Jun-2016
Keywords: augimo reguliatoriai;ISR koncentracija;eksplantai;rizogenezė;mikrovegetatyvinis dauginimas.;growth regulators;ISR concentration;explants;rhyzogenesis;microvegetative reproduction
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe tirta slyvų mikroūglių regeneracijos ir šaknų indukcijos rodiklių priklausomybė nuo fitohormonų santykio ir jų koncentracijos maitinamojoje terpėje in vitro. Tyrimų objektas. Keturios slyvų veislės: ʻEdinburginėʼ, ʻAžano vengrinėʼ, ʻMagna Glaucaʼ, ʻČačanska Včesnaʼ. Tyrimo tikslas: Nustatyti optimalią egzogeninių fitohormonų sudėtį skirtingų slyvų veislių mikroūglių augimui ir šaknų indukcijai in vitro. Tyrimų metodai: Mikroūglių regeneracijai naudota sterili modifikuota Murashige, Skoog (MS) maitinamoji terpė, kurios sudėtis papildyta 0,75 mg l-1 citokinino (BAP) ir skirtinga auksino (ISR) koncentracija (0,14; 0,28 mg l-1). Slyvų rizogenezė indukuota ½ MS terpėje, papildytoje skirtingomis ISR koncentracijomis: 0,6; 1,2; 1,8; 2,4 mg l-1. Tyrime vertintas įsišaknijusių slyvų mikroūglių procentas (proc.) ūglių ir šaknų skaičius (vnt.) bei ilgis (cm). Tyrimų rezultatai: Nustatyta, kad ūglių regeneracijos tirtiems rodikliams, (mikroūglių kiekiui (vnt.) ir aukščiui (cm)), esminės įtakos turėjo fitohormonų santykis maitinamojoje terpėje. Mikroūglių regeneracijos rodikliams daugumai tirtų veislių optimali maitinamosios terpės fitohormoninė sudėtis buvo 0,75 mg l-1 BAP ir 0,14 mg l-1 ISR. Nustatyta, kad auksino (ISR) priedas yra būtinas įšaknijimo terpėje, jis esmingai padidino tirtus rodiklius. Vertinant slyvų veislių įsišaknijusių mikroūglių procentą, nustatyta, kad veislei ʻMagna Glaucaʼ optimali šaknijimuisi ISR koncentracija yra 1,8 – 2,4 mg l-1 ISR. Šiuose variantuose įsišaknijo 66,7 ir 60,0 proc. mikroūglių. Slyvų veislės ʻEdinburginėʼ optimalūs rizogenezės rodikliai gauti variantuose su 1,2 - 1,8 mg l-1 ISR. Įsišaknijo 73,3 ir 66,7 proc. mikroūglių. Veislės ʻAžano vengrinėʼ mikroūgliams optimali 2,4 mg l-1 ISR koncentracija, įsišaknijo 60 proc. mikroūglių. Veislei ʻČačanska Včesnaʼ skirtingos auksino (ISR) maitinamojoje terpėje esmingai didino įsišaknijusių mikroūglių skaičių. Daugiausiai įsišaknijusių ūglių gauta naudojant 2,4 mg l-1 ISR koncentraciją (53,5 proc.).
The Master’s thesis examines the dependence of plum micro-shoot regeneration and root induction rate upon the ratio of phytohormones and their concentration in the culture medium in vitro. Research object: four plum cultivars: ʻDuke of Edinburghʼ, ʻPrunus domesticaʼ, ʻMagna Glaucaʼ, ʻČačanska Včesnaʼ. Research aim: to determine the optimal composition of exogenous phytohormones for micro-shoot growth of different plum varieties and root induction in vitro. Research methods: for micro-shoot regeneration, a sterile and modified Murashinge Shoog (MS) nutrient medium was used, supplemented with 0.75 mg l-1 of cytokinins (BAP) and different concentration of auxin ISR (0.14; 0.28 mg l-1). Plum rhyzogenesis was conducted on ½ MS medium, supplemented with different ISR concentration: 0.6; 1.2; 1.8; 2.4 mg l-1. Research examines the percentage of the rooted micro-shoots, the number of shoots and roots as well as their length (cm). Research results: Research shows that the micro-shoot regeneration was highly influenced by the ratio of phytohormones in the nutrient medium. The ratio is different for each cultivar, however, the most optimal composition for the nutrient medium of phytohormones is 0.75 mg l-1 of BAP and 0.14 mg l-1 of ISR for the most analysed cultivars. Research on the indicators of rhyzogenesis (the number of micro-shoot roots and length) reveals the tendency that the usage of auxin ISR in the rooting medium highly increased the researched indicators. Assessing the percentage of the rooted micro-shoots of the plum cultivars, it was determined that the optimal ISR concentration for the rooting of “Magna Glauca” is 1.8 – 2.4 mg l-1of ISR. The percentage of the rooted variants of this cultivar was 66.7 % and 60.0 %. For the cultivar “Duke of Edinburgh” the optimal indicators of rhyzogenesis were determined in 1.2 – 1.8 mg l-1 of ISR that resulted in 73.3% and 66.7% of the rooted micro-shoots. For the cultivar of “Prunus domestica” the optimal concentration of ISR was considered 2.4 mg l-1 with 60% of the rooted micro-shoots. Finally, the essential impact on the number of micro-shoots by using different concentration of ISR was observed in the cultivar “Čačanska Včesna”. The highest results were achieved using 2.4 mg l-1 (53.5%).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113122
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
kristina_apsegaite_md.pdf1.55 MBAdobe PDF   Until 2050-05-06View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.