Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113120
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Juškevičiūtė, Neringa
Supervisor: Amšiejus, Algirdas
Title: Traninių perų efektyvumo įvertinimas kovoje prieš Varroa destructor erkes
Other Title: The evaluation of efficiency of drone brood in the fight against the Varroa destructor
Extent: 51 p.
Date: 30-May-2016
Keywords: Varroa destructor erkės;varozė;traniniai perai;Varroa destructor;varroasis;drone brood
Abstract: Kasmet bitininkystėje vis sunkiau kovoti su Varroa destructor erkėmis, kurios sukelia ligą vadinamą varoze. Svarbu ieškoti tokių gydymo būdų, kurie neturėtų neigiamos įtakos bitėms, jų teikiamai produkcijai, taip pat, kad tie gydymo metodai būtų veiksmingi ilgą laiką. Darbo objektas – Varroa destructor erkės. Darbo metodai – Bičių gydymui nuo varozės taikytas biotechnologinis metodas – korių su traniniais perais panaudojimas kaip vilioklių, siekiant kuo daugiau erkių pritraukti į korius su traninėmis akutėmis. Uždengti traniniai perai pašalinami iš eksperimentinių šeimų, nustatomas traninių perų erkėtumas. Prieš žiemojimą atliekamas papildomas erkėtumo nustatymas. Tyrime naudojami erkėgaudžiai, nustatoma, kiek natūraliai per parą žūsta Varroa destructor erkių. Darbo rezultatai – tyrimo metu nustatyta, kad biotechnologinis gydymo metodas, kada traniniai perai naudojami kaip spąstai, yra efektyvus. Rezultatai rodo, jog iš 8 tirtų šeimų, net 6 – iose šeimose prieš žiemojimą nustatytas erkėtumo laipsnis neviršijo 5 %. Kontrolinėje šeimoje užsikrėtimas erkėmis buvo net 72 %, t.y. daugiau nei 7 kartus didesnis už gydytos šeimos, kurios erkėtumas buvo pats didžiausias iš visų tirtų šeimų. Išsiaiškinta, kad daugiausiai varozę sukeliančios erkės lokalizuojasi centrinėje avilio lizdo dalyje.
Object of the research: Varroa desctructor. Research methods: For bee treating from Varroa, biotechnological method was applied, using combs with drone larvae as attractants in order to attract as many mites into combs with drone holes. Covered drone larvae are removed from the experimental families, drone larvae mite infestation is determined. Before wintering, additional determination of mite infestation is carried out. Mite catchers are used in the study to determine how much Varroa destructor mites die naturally per day. Research results: The study found that the biotechnological treatment method, when drone larvae are used as traps, is effective. The results show that of the 8 surveyed families, as much as in 6 families mite infestation did not exceed 5 per cent before wintering. Mite infestation in the control family was up to 72 per cent, i.e. more than 7 times higher than that in the treated family where mite infestation was the largest of all the studied families. It was found that most of the mites that cause varroasis are localized in the central part of the hive.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113120
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.