Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1131
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Zuzevičiūtė, Vaiva;Kraskauskaitė, Dalia
Title: Švietimo organizacijų vadyba: etikos kodekso vaidmens interpretacija
Other Title: Management of educational organizations: code of ethics role interpretations
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, T. 63
Extent: p. 125-137
Date: 2012
Keywords: Etikos kodeksas;Švietimo organizacija;Vadyba;Code of ethics;Educational institution;Management
Abstract: Etika švietimo organizacijoje yra dažnai suvokiama kaip savaime suprantamas dalykas, kuris pasireiškia per kiekvieno asmens sąžinę, tačiau šiandieninei švietimo organizacijai to nepakanka. Daugelis švietimo organizacijų savo etines vertybes išreiškia per etikos kodeksus, todėl šiame darbe labiau gilinsimės į vieną iš etikos raiškų t. y. etikos kodeksą. Š iuolaikinė švietimo organizacija turi rodyti pavyzdį puoselėjant ir plėtojant bendražmogiškas vertybes ir etikos infrastruktūrą. Etikos kodekso galimi vaidmenys švietimo vadyboje analizuojami teorinėje dalyje, empirinėje straipsnio dalyje pristatomi interviu radiniai etikos kodekso tema su švietimo organizacijos darbuotojais
Ethics in the educational organizations is often comprehended as a natural thing which manifests itself through the conscience of every person, however, an educational organization should not confine itself only to this. Being the spawn of the intellectuals of the society, modern educational organization has to show an example by fostering and developing human values and the infrastructure of ethics. Many educational organizations manifest their ethical values by means of the code of ethics, therefore in this work one aspect of the manifestation of ethics, i.e. the code of ethics, will be explored more deeply. In order to analyze ethics in any given organization and its managerial activities, first of all it is necessary to discuss the notion of ethics that will be used in this article. When talking about ethics, clarification of the concepts associated with ethics is one of the most important things. The concept of ethics is often linked with other concepts such as virtue, morality, value, etiquette, etc. These concepts associated with ethics can be interpreted in many different ways. N. Vasiljevienė (2000) suggests classifying ethics as either descriptive or normative. According to the scholar, normative ethics includes etiquette, pedagogy of virtue, codes of ethics, and normative moral systems. Normative ethics is regulating, managing, and teaching us how the person should conduct him/herself (Vasiljevienė, 2000). An educational organization is understood in this paper as an organization that provides general and primary vocational education services as well as higher education. The functions of the educational organization are not different from any other organization. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1131/1/ISSN1392-1142_2012_N_63.PG_125-137.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1131
http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2012.63.9
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2012, nr. 63
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.63 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

134
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

181
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.