Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113054
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Taujinskas, Tomas
Title: Paprastosios eglės (Picea abies, (L.) H. Karst.) medynų sandaros ir našumo tyrimai Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos Jūrės girininkijoje
Other Title: Investigations of Norway Spruse (picea abies (L.) H. Karst.) Structure and Yield in the Kazlu Ruda training forest Enterprise Jures District
Extent: 51 p.
Date: 14-Apr-2016
Keywords: miškų našumas;paprastoji eglė;Picea abies;brandūs eglynai;eglynų sandara;forest productivity;Norway spruce;Picea abies;mature stands;spruce stand structure
Abstract: Darbo objektas – brandūs eglynai Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos Jūrės girininkijos miško masyvuose. Medynai nebuvo ugdyti paskutinius 10–20 metų. Darbo tikslas – nustatyti grynų brandžių eglynų sandarą ir našumą pagrindinėse (dominuojančiose) Jūrės miško masyvo eglių augavietėse Lb ir Lc. Darbo metodai – duomenys apie brandžių eglynų sandarą ir našumą rinkti ištisinio medžių matavimo metodu visame miško sklype. Iš viso sumatuota 49.80 ha miško ir 26764 medžių. Kirstinų medžių matavimas ir grupavimas atliktas remiantis paskutinės redakcijos „Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklėmis 2004 m, lapkričio 10 d. Nr. D1-577“ ir paskutinės redakcijos „Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija 2010 m, sausio 14 d. Nr. 11–10-V”. Darbo rezultatai. Tyrimai atlikti 49 brandos amžių pasiekusiuose Jūrės girininkijos eglynų sklypuose, pasirinktos pagrindinės Jūrės eglynų augavietės Lbl (m) ir Lcl (m-ox). Išmatuota ir įvertinta Lbl (m) augavietėje - 26 sklypai, eglynų bendras plotas 24,30 ha ir 13738 vnt medžių, Lcl (m-ox) - 23 sklypai, bendras plotas 25,50 ha ir 13026 vnt. Darbo metu nustatyta, kad Lbl ir Lcl augavietėse vidutinis sklypo plotas yra vienodas – 1,20 ha. Apskaičiuoti vidutiniai (modaliniai) ir maksimalūs taksaciniai rodikliai tiek Lbl tiek ir Lcl augavietėse skiriasi nežymiai, išskyrus vidutinį ir maksimalų medžio aukštį, kurie yra identiški abiejose augavietėse. Tiriant medynų struktūrą nustatyta, kad Lbl ir Lcl augaviečių medynai mažai skiriasi pagal malkinės ir padarinės medienos išeigą, lyginant tiek pagal medžių skaičių, tiek ir pagal tūrį. Pagal medžių skersmenį Lcl augavietėje vidutinis skersmuo 1, o maksimalus 2 cm didesnis už Lbl augavietės skersmenis. Vidutinis stiebo tūris taip pat labai panašus, Lcl augavietėje vidutinis ir maksimalus stiebo tūris yra 0,02 m³ didesnis nei Lbl augavietėje. Tačiau pastebėta, kad lyginant vidutinę skerspločių sumą ir vidutinį tūrį sklype, Lbl augavietėje šie rodikliai nežymiai didesni už Lcl. Vidutinė skerspločių suma Lbl yra 1 m²/ha, o vidutinis tūris 6 m³/ha didesnis už Lcl augavietėje.
Subject of the research – mature Norway Spruce Stands in Kazlu Ruda training forest Enterprise Jures District. Aim the research - defain of mature Norway Spruce stands Structure and yield in the Jures district in basic for spruce trees forest habitats Lb and Lc. Methodology – the principles of Stand Mensuration were used for collect of tree level data about the structure and yield of the Norway Spruce Forests in Jure district. Results. The studies were done in Norway spruce (Picea abies (L) H. Karst.) forests. Investigations were done with stand structure and Productivity, analyses stand structure regularities, some differences and similarities in Lbl (m) and Lcl (m-ox) forest types. According to measurements and research the forest yield indicators were compared: the average diameter of the stem, the maximum diameter of the stem, basal area and the volume M of the forest in spruce area. Comparison was also done by trees dimensions indicators and the productivity between different forest spruce areas. There were found that average and maximum high of the trees are the same and other parameters are similar between different forest types (Lbl and Lcl): average stem diameter differs ± 1 cm, the average stand volume ± 0,02 m³, the basal area is ±1 m², the volume of the stand is ± 6 m³. Comparing medium and maximum fir high there weren’t found big differences between the forest spruce area. The forest indicators in productivity is the same and it reaches about 24 and 27 meters. Medium Lcl diameter is 1 cm and maximum is 2 cm bigger than Lbl forests spruce area according trees diameter. Medium stem volume is also the same, in Lcl habitat medium and maximum stem volume is 0, 02 m³ bigger than in the forest spruce area of Lbl. Nevertheless it was noted that when we compared basal area average amount and average volume of the parcel indicator of the forest spruce area in Lbl it was slightly bigger than Lcl. The average amount of Lbl basal area is 1 m²/ ha and the average volume is 6 m³/ha bigger than in Lcl forest type.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113054
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.