Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113042
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Mikelaitytė, Neringa
Supervisor: Vasiliauskas, Gediminas
Title: Mokymo auditorijų akustinės aplinkos ir girdimosios informacijos kokybės tyrimas
Other Title: Investigation of Acoustical Environment and Audible Information Quality in Auditoriums
Extent: 56 p.
Date: 14-Apr-2016
Keywords: mokymo auditorija;foninis triukšmas;informacijos kokybė;kalbos suprantamumas;auditorium;background noise;information quality;speech intelligibility
Abstract: Akustinis triukšmas ir jo įtaka kalbos suprantamumui auditorijose nenauja, tačiau menkai tyrinėta tema. Žinoma, jog intensyvus triukšmas kenkia klausai, o net vidutiniškai intensyvus trukdo komunikuoti, todėl šiame darbe nagrinėjama universiteto mokymo auditorijų akustinė aplinka tiek spektro formos priimtinumo, tiek ir kalbos suprantamumo požiūriais. Sudaryta auditorijų foninio triukšmo lygio tyrimų metodika ir atlikti akustiniai matavimai standartinėse auditorijose. Taip pat eksperimentiškai įvertintas kalbos suprantamumo blogėjimas įvairiose auditorijose tolstant nuo įprastos kalbėtojo pozicijos. Nustatyta, kad geros akustinės sąlygos užtikrinamos tik netolimuose atstumuose (iki daugiausiai 5 m) nuo klausytojo, o foninio triukšmo lygio spektro vertinimas priskirtinas nepalankiam, nes spektro lygiai daugeliu tirtų atvejų didžiausi tame diapazone, kuriame, pageidautina, jie būtų mažiausi (250–4000 Hz). Tyrimų rezultatai taip pat atskleidė, jog didelis dėmesys kalbos suprantamumui ir jo gerinimui turi būti skiriamas patalpose su oro kondicionavimo sistemomis, o foninius triukšmo lygis Lp,A čia gali siekti >50 dB(A).
Acoustic noise and its effects on speech intelligibility in auditoriums is the question of special interest. It is widely known that intense noise can have adverse effects on health, while only average levels interferes with speech. This work analyzes acoustical environment of auditoriums from the perspective of sound spectrum shape and speech intelligibility. Methodology for the assessment of background noise was adapted and experimental measurement were carried out in auditoriums. Inferiority of speech intelligibility was assessed experimentally in different positions from speaker. It was found, that good acoustic conditions are in near distances from speaker only (up to 5 m), while the shape of noise spectra was also attributed as unfavorable, yet it has highest levels in the speech frequency range (250–4000 Hz). Research results also show that special considerations are necessary in auditoriums, where HVAC systems are used, yet background noise levels Lp,A in such auditoriums might be as high as >50 dB(A).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113042
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.