Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113034
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Sabeckienė, Judita
Title: Mėšlidžių skleidžiamos taršos tyrimas
Other Title: Investigation of Manure Storage Buildings Pollution
Extent: 58 p.
Date: 13-Apr-2016
Keywords: gyvulininkystė;oro tarša;mėšlas;livestock;air pollution;manure
Abstract: Gyvulininkystės ūkiuose aplinkos taršos mažinimui reikėtų taikyti įvairias technologines ir administracines priemones. Tokiuose ūkiuose svarbios yra visos smulkmenos. Tačiau nėra nustatyta integruota šių veiksnių įtaka. Todėl reikalingi tyrimai apie kiekybinių ir kokybinių veiksnių įtaką NH3, CO2 ir N2O koncentracijai iš gyvulininkystės, kurie padėtų Lietuvoje įsisavinti gyvulių laikymo technologijas mažiau teršiančias aplinką. Šiame darbe nustatyta dujų koncentracijos intensyvumas betoninėje tiršto mėšlo aikštelėje. Didžiausia amoniako koncentracija esant šviežiam mėšlui yra 36 ppm. Įvertintos mėšlo laikymo sąlygos, mėšlo laikymo trukmė. Mėšlidėje išmatuota NH3 dujų koncentracija ir gauti rezultatai lyginami su higienos normos leistinomis koncentracijomis. Tyrimo metu išryškėjo, kad pagrindinis oro taršos šaltinis yra amoniakas. Didžiausia amoniako dujų koncentracija gauta vasarą – 2,01 ppm, mažiausiai rudenį – 1,22 ppm. Taip pat pasiūlytos technologinės-administracinės priemonės aplinkos oro taršai mažinti.
A variety of process and administrative measures should be applied for the reduction of environment pollution in livestock farms. Every detail is important in such farms. However, integrated effects of these factors are not determined. It is therefore necessary to carry out the research on the impact of quantitative and qualitative factors on the emissions of NH3, CO2 and N2O from livestock, to help to introduce animal keeping technologies in Lithuania that are less polluting the environment. This work includes measurements of the intensity of gas concentration in the concrete pit of storage manure. The highest concentration of ammonia is in fresh manure, 36 ppm. The work estimates the conditions of manure storage, and the manure storage duration. NH3 gas concentrations were measured in the thick manure, and the results obtained were compared with the limit values from the hygiene norms. The research revealed that the main source of air pollution is ammonia. The largest concentration of ammonia gas was obtained in summer – 2.01 ppm, the least in autumn – 1.22 ppm. Also, process and administrative measures to reduce the ambient air pollution were proposed in the work.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113034
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.