Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113028
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Barkauskaitė, Solveiga Marija
Title: Ksenobiotinių medžiagų tyrimai gulbių nebylių (Cygnus olor) kraujyje
Other Title: Xenobiotic compounds in mute swans (Cygnus olor) blood
Extent: 68 p.
Date: 12-Apr-2016
Keywords: laukinių gyvūnų populiacijos;gulbė nebylė (Cygnus olor);ksenobiotinės medžiagos;endokrininę sistemą ardantys junginiai;wildlife populations;mute swan (Cygnus olor);xenobiotic compounds;endocrine disrupting compounds
Abstract: Darbo objektas – gulbių nebylių (Cygnus olor) kraujo ėminiai. Darbo tikslas – Ištirti ksenobiotinių medžiagų kokybinę sudėtį gulbių nebylių kraujyje. Darbo rezultatai. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio kreipiama į ksenobiotinių medžiagų poveikio galimybę laukinei gamtai. Atlikus literatūros analizę ir įvertinus šių medžiagų pasireiškimo atvejus laukinių gyvūnų populiacijose pasaulyje, prieita išvados apie tokių tyrimų būtinumą Lietuvoje. Literatūros analizė parodė, kad hormonus ardančios aktyvios medžiagos gali paveikti kai kurių laukinių gyvūnų rūšių dauginimąsi. Paskelbti tyrimų rezultatai parodė įvairių organizmų grupių dauginimosi ir vystymosi anomalijas tokiose grupėse kaip paukščiai, žuvys, bestuburiai ir ropliai. Ypač didelį susirūpinimą kelia laukinių gyvūnų rūšys gyvenančios vandenyje arba vandens aplinkoje. Kol kas dėl nepakankamos pradinės informacijos ekologiniu požiūriu sunku įvertinti tikrąjį tokių laukinių gyvūnų populiacijų sveikatos problemų mastą. Šiame darbe skelbiami tyrimai yra pirmasis bandymas Lietuvoje tirti ksenobiotines medžiagas ir įvertinti galimą farmakologinių medžiagų akumuliaciją gyvūnų aukštesniosiose mitybinėse grandinėse. Šiuo tyrimu yra išbandyta nauja ksenobiotinių medžiagų tyrimų metodika, kuri galės būti taikoma ir ateityje. Ištyrus 3 gulbių kraujo ėminius, ksenobiotinių medžiagų nerasta. Neigiami tyrimo rezultatai nepaneigia būtinybės ieškoti ksenobiotinių medžiagų gyvuose organizmuose didesne imtimi, kitose gyvūnų rūšyse ar skysčių chromatografijos metodu ieškoti kitų (nemedikamentinės kilmės) ksenobiotinių medžiagų. Sukurta ksenobiotinių medžiagų tyrimo gulbių kraujyje metodika.
Subject of the research – Mute swans (Cygnus olor) blood samples. Aim of the research – to evaluate the presence of xenobiotic compounds in swans blood. Methodology – Analyzing data from literature to evaluate the need for such research. Taking blood from Mute swans and testing blood by liquid chromatography method. Results – literature analysis showed many cases of the effect of xenobiotic compounds affecting wilflife worldwid. Therefore it was concluded that it is necessary to begin such type of research in Lithuania. At the moment, laboratory results are not yet available. Laboratory studies, conducted as early as the first half of this century, have indicated that exposure to hormonally active agents can affect the reproductive development of some wildlife species. In recent years, attention has turned to the potential for such effects in wildlife populations. A significant number of studies have demonstrated reproductive and developmental abnormalities in various groups of organisms, including birds, fish, invertebrates, and reptiles, with special concern for wildlife species susceptible to exposure to endocrine disrupters in or via the aquatic environment. From an ecological perspective, however, it is currently difficult to assess the true scale of such health problems in wildlife populations owing to a paucity of baseline ecological information. This study is the first attempt to evaluate xenobiotic compounds and possible accumulation of pharmacological agents in the higher food chain levels. Three samples were investigated. No xenobiotic compounds were found. However, negative results does not end this research. Futher research is necessary in greater quantity, maybe other animals, other compounds (except pharmaceuticals) can be investigated by liquid chromatography or other methods. The new method of research of xenobiotic compounds in swan blood was developed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113028
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.