Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113018
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Mockus, Liutauras
Title: Karvidės vėdinimo sistemos efektyvumo tyrimai
Other Title: Reseach of ventilation system in the cowshed
Extent: 47 p.
Date: 8-Apr-2016
Keywords: vėdinimas;mikroklimatas;oro temperatūra;santykinis drėgnis;karvidės teršalai;ventilation;barn climate;air temperature;relative humidity;pollutants barn
Abstract: Užtikrinti gyvūnų sveikatą ir gerovę galima sukuriant tinkamą tvarto mikroklimatą. Per aukšta ar žema tvarto temperatūra labai įtakoja karvių produktyvumą. Ypač per aukšta tvarto temperatūra mažina karvių produktyvumą, įtakoja jų sveikatą. Norint užtikrinti rekomenduojamą tvarto mikroklimatą būtina tvartą vėdinti. Tyrimo tikslas – įvertinti karvidės mikroklimatą ir mechaninės vėdinimo sistemos poreikį. Tyrimai atlikti šaltuoju metų laiku, saitinėje karvidėje, kur buvo matuojama tvarto ir lauko oro temperatūra ir santykinis drėgnis. Karvidėje oro temperatūra kito nuo 0 °C iki +23 °C šilumos. Karvidės oro santykinis drėgnis didžiąją laiko dalį viršijo rekomenduojamas normas 19 proc. Tyrimo metu gauti duomenys palyginti su literatūroje pateiktais rekomenduojamais tvarto mikroklimato duomenimis.
Of animal health and welfare to ensure the creation of a suitable climate in the barn. Too high or very low temperature of the barn affect the productivity of cows. Especially during the high temperature reduces the cow barn productivity, affecting their health. In order to ensure the recommended barn microclimate necessary to ventilate the barn. The aim - to evaluate the barn microclimate and the need for mechanical ventilation systems. Investigations were carried out during the cold season, saitinėje barn, where it was measured in the barn and the outdoor air temperature and relative humidity. Cow-house air temperature from 0 °C to 23 °C. Barn air relative humidity most of the time exceeded the recommended rates of 19 percent. The study findings compared with the recommended litetratūroje barn climate data.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113018
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

3
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.