Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112980
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Šlajūtė, Indrė
Title: Aplinkos veiksnių poveikis vaikų sveikatai
Other Title: Behavior factors and their influence on children‘s health
Extent: 52 p.
Date: 22-Mar-2016
Keywords: arterinis kraujo spaudimas;antsvoris;fizinis aktyvumas;arterial blood pressure;physical activity;obesity
Abstract: Aplinka, kurioje gyvename, yra labai svarbus veiksnys, galintis nulemti tam tikrų ligų atsiradimą, ar simptomus. Norėdami nustatyti aplinkos veiksnių įtaką vaikų sveikatai, visų pirma turime išanalizuoti, kaip rūkymas, fizinis aktyvumas bei mityba įtakoja padidėjjusį arterinį kraujospūdį. Darbo tikslas: nustatyti aplinkos veiksnių įtaką 12-15 metų amžiaus vaikų padidėjusiam arteriniam kraujo spaudimui. Uždaviniai: išanalizuoti ir įvertinti nepakankamo fizinio aktyvumo įtaką vaikų arteriniam kraujospūdžiui; nustatyti ar vaikų viršsvoris bei nutukimas gali didinti jų arterinį kraujo spaudimą; nustatyti ir įvertinti ar vaikų rūkymas gali didinti jų padidėjusio arterinio kraujo spaudimo riziką. Tyrimo metodika: Tyrime dalyvavo 5893 12 – 15 metų amžiaus moksleiviai. Tyrimas vyko 56 Kauno miesto mokymosi įstaigose (gimnazijose, vidurinėse, pagrindinėse mokyklose, progimnazijose bei specializuotose mokyklose). Tyrimas buvo vykdomas 2 etapais: pirminis tai pirminis arterinio kraujo spaudimo (AKS) matavimas. Išmatavus kraujospūdį, buvo matuojamas moksleivių ūgis ir svoris, naudojant nešiojamas svarstykles SECA ir juosmens apimtis (be viršutinių rūbų, 0.5 cm tikslumu) naudojant centimetrinę juostelę. Siekiant įvertinti AKS rizikos veiksnius, buvo taikyta logistinės regresijos vienveiksnė ir daugiaveiksnė analizė. Statistinei duomenų analizei atlikti naudoti SPSS 13 versijos statistinės analizės paketas ir Microsoft Office Excel 2003. Tyrimo rezultatai ir išvados: Vaikų viršsvoris AKS didino nuo 2,6 iki 3,5 karto, nutukimas nuo 5 iki 7 kartų, o padidėjusi juosmens apimtis – nuo 3 iki 7 kartų. Fizinis aktyvumas < 0,5 val. / d. AKS tikimybę didino 1,5 karto (ŠS = 1.5; 95 proc. PI 1.24 -1.82) visiems tirtiems moksleiviams. Rūkymo įtaka vaikų padidėjusiam AKS nustatyta nedidelė, tačiau statistiškai reikšminga (ŠS = 1.32; 95 proc. PI 1.07-1, 69).
The surrounding environment is the essential factor which can determine the cause of particular diseases and symptoms. To clarify the impact of environmental factors on children‘s health, it is necessary to analyse how smoking, physical activity and nutrition influence elevated arterial blood pressure. The findings and measures to reduce the risk of arterial blood pressure among pupils could be introduced to environmental health specialists. The aim of the work: to clarify the impact of particular environmental factors on elevated arterial blood pressure among 12 -15 years old children. Objectives: analyse and assess the impact of children‘s poor physical activity on their arterial blood pressure; ascertain if children overweight and obesity can increase their arterial blood pressure. Research methodology: 5893 pupils between 12 -15 took part in a research. The research was done in 56 schools (gymnasiums, secondary schools, basic schools, progymnasiums and vocational schools) of Kaunas city. The research had 2 stages: during the first stage arterial blood pressure (ABP) was measured. The height and weight were measured as soon as the blood pressure was indexed. Portable scales SECA and waist volume tape were used. Seeking to assess the ABP risk factors, univariate and multivariate analysis of logistic regression were applied. Statistical data analysis combines the package of SPSS 13 version amd Microsoft Office Excel 2003. Research results and conclusion: children obesity increased ABP from 2,6 to 3,5 times, obesity from 5 to 7 and enlarged waist volume from 3 to 7 times; Physical activity< 0,5 hrs/d. increased ABP probability 1,5 (OR = 1.5; 95 proc. PI 1.24 -1.82) in all students of research studies. The impact of smoking on the increased ABP among children is minimal, nevertheless, it has statistical significance (OR = 1.32; 95 proc. PI 1,07-1,69).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112980
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

5
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.