Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112917
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Armonaitė, Ineta
Title: Augimo reguliatorių poveikis Miscanthus x giganteus morfogenezei in vitro
Other Title: Growth regulators effect to Miscanthus x giganteus morphogenesis in vitro
Extent: 43 p.
Date: 2015
Keywords: augimo reguliatoriai;eksplantas;Miscanthus × giganteus;organogenezė;rizogenezė;growth regulators;explant;organogenesis;rhyzogenesis;Miscanthus × giganteus
Abstract: Darbe pateikiama 2013 – 2014 metais Aleksandro Stulginskio universiteto Agrobiotechnologijos laboratorijoje tirtų veiksnių, lemiančių drambliažolės morfogenezę izoliuotų audinių ir ląstelių kultūroje, tyrimo rezultatai. Darbo objektas – drambliažolė (Miscanthus x giganteus). Darbo metodai: Drambliažolės morfogenezei somatinių audinių kultūroje tirti naudoti šaknų ir šakniastiebių segmentai. Eksplantai auginti MS maitinamojoje terpėje su skirtingais augimo reguliatorių kiekiais. Vertintas kaliaus susiformavimo dažnis (proc.), ūglių susiformavimo dažnis (proc.), ūglių kiekis iš eksplanto (vnt.) ir šaknų susiformavimo dažnis (proc.). Darbo rezultatai. Tirtų augimo reguliatorių poveikyje izoliuoti šakniastiebiai formavo tik pridėtinius ūglius, o šaknų segmentai – tik kalių. Įvertinus drambliažolės morfogenezės tyrimų rezultatus nustatyta, kad drambliažolės izoliuoti šaknų audiniai nedideliu dažniu geba formuoti kalių terpėje be augimo reguliatorių. Izoliuoti šaknų segmentai intensyviausiai kalių indukavo bazinėje MS maitinamojoje terpėje, papildytoje augimo reguliatorių deriniu 0,1 mg l-1 tidiazuronu su 3,0 mg l-1 naftilacto rūgštimi. Daugiausiai ūglių regeneravo taip pat bazinėje MS maitinamojoje terpėje, papildytoje 0,1 mg l-1 tidiazuronu su 3,0 mg l-1 naftilacto rūgštimi. Izoliuoti mikroūglių segmentai didžiausiu dažniu (94,6 proc.) šaknis formavo MS maitinamojoje terpėje, papildytoje 0,2 mg lˉˡ naftilacto rūgštimi.
The master work presents the results of factors affecting Miscanthus × giganteus Greef et Deuter., dedifferentiation process in vitro. Research was investigated at the Laboratory of Agrobiotechnology, Biology and plant biotechnology institute of Aleskandras Stulginskis University in 2013 – 2014. Investigation in vitro was carried out with Miscanthus × gigantheus Greef et Deuter., microshoots explants. Object of the work – Miscanthus × giganteus Greef et Deuter. Method of the work – To study Miscanthus × giganteus Greef et Deuter., morphogenesis of somatic tissues of root and rhizomes were used as explant. Explants were placed on MS nutrient medium supplemented with a different combinations of growth regulators. The callus formation frequency (percent.), shoots number of the explant (units) and the frequency of root formation (percent.) were evaluated. The results of the work – According to the study results isolated rhizome had formed just bud, rhizome segments had formed – callus. Miscanthus × giganteus Greef et Deuter morphogenesis tissues with low frequency can form callus and without growth regulators in the medium. From tested media most intensive callus genesis was observed on MS medium with in growth regulator comvbination with 0,1 mg l-1 thidiazuron and 3,0 mg l-1 1-naphthaleneacetic acid. The most effective dedifferenatian induction of shoots also with in growth regulator combination with 0,1 mg l-1 thidiazuron and 3,0 mg l-1 1-naphthaleneacetic acid. Microshoots showed the higest root regeneration frequency (94,6 percent.) when explants were growth in medium supplemented with 0,2 mg lˉˡ 1-naphthaleneacetic acid.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112917
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.