Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112870
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Putelis, Paulius
Title: Riedėjimo guolių būklės diagnostikos,panaudojant spektro analizės metodą, tyrimas
Other Title: Application of spectral analysis method for roller bearing diagnostics
Extent: 46 p.
Date: 25-May-2014
Keywords: riedėjimo guolis;diagnostika;virpesiai.;rolling bearing;diagnostics;vibration.
Abstract: Baigiamajame darbe analizuojama riedėjimo guolių būklės diagnostika, panaudojant spektro analizės metodą. Rutulinių guolių gedimai yra viena iš pagrindinių rotacinių mašinų gedimo priežasčių. Defektų aptikimas arba amplitudės demoduliacija yra moduliacijos signalo radimas iš amplitude moduliuoto signalo. Gaunamas moduliacijos signalo kitimas laike. Šis signalas gali būti vertinimas pagal laiką arba gali būti atliekama tolimesnė jo dažninė analizė. Defektų aptikimas yra FFT (Sparčiosios Furjė transformacijos) moduliuojančio signalo dažnio spektras. Eksperimentinių tyrimų rezultatai rodo, kad yra virpesių pagreičio reikšmingų skirtumų visoje spektro juostose. Pagrindiniai parametrai, esant virpesių pagreičiui yra: 0,0398 m/s2; 0,0487 m/s2; 0,1154 m/s2, lyginant su naujų guolių, kurie yra 0,0039 m/s2, 0,0019 m/s2 0,0012 m/s2.
The rolling bearing diagnostics using spectral analysis is analyzed in the thesis. Rolling element bearing faults are among the main causes of breakdown in rotating machines. Envelope Detection or Amplitude Demodulation is the technique of extracting the modulating signal from an amplitude-modulated signal. The result is the time history of the modulating signal. This signal may be studied and interpreted as it is in the time domain or it may be subjected to a subsequent frequency analysis. Envelope Analysis is the FFT (Fast Fourier Transform) frequency spectrum of the modulating signal. Experimental results show that there are significant differences of vibration acceleration throughout key base bands. Key incensements of vibration acceleration of worn bearing are: 0,0398 m/s2; 0,0487 m/s2; 0,1154 m/s2 compared to incensements of new bearing which are 0,0039 m/s2, 0,0019 m/s2, 0,0012 m/s2.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112870
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

42
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.