Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112863
Type of publication: master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Kuprusevičius, Vaidas
Title: Transformatorinių pastočių skleidžiamų elektromagnetinių laukų tyrimas
Other Title: Research of electromagnetic fields on transformer substations
Extent: 83 p.
Date: 27-May-2010
Keywords: elektromagnetinis laukas;elektrinio lauko stipris;magnetinio lauko srauto tankis;transformatorinė pastotė.;Electromagnetic field;intensity of electrical field;magnetic flux density;transformer substation.
Abstract: Atlikus literatūros apžvalgą, remiantis teoriniais ir eksperimentiniais tyrimais, įsitikinta, kad elektromagnetiniai laukai turi įtakos žmogui ir aplinkai. Elektromagnetinio lauko poveikiui daugiausiai jautri centrinė nervinė ir neuroendokrininė sistemos. Didžiausi elektromagnetinių laukų šaltiniai, gyvenamojoje ir darbo aplinkoje, yra buitiniai prietaisai, elektros perdavimo, transformavimo ir skirstomieji įrenginiai. Elektros įrengimų kuriami elektromagnetiniai laukai, erdvėje sklinda pagal 1/r3; 1/r2 ir 1/r dėsnius. Tai charakteringa tiek elektrinių, tiek magnetinių laukų verčių kitimui. Elektromagnetinių laukų parametrų vertę apsprendžia elektros įrenginių įtampa, srovė ir tiriamo taško padėtis įrenginių atžvilgiu. Įvertinant labai platų mūsų šalies energetikos tinklą, naudojamų elektros įrenginių, kuriančių elektromagnetinius laukus gyvenamoje ir darbo aplinkoje, duomenys apie tai įgauna ženklią socialinę prasmę, sudaroma galimybė prognozuoti galimas silpnų elektromagnetinių laukų poveikio reikšmes, numatyti priemones joms pašalinti.
Literary review, according to theoretical and experimental researches, it was noticed that electromagnetic fields of industrial frequency influence the human and environment. The most sensitive parts to the effect of electromagnetic fields are the nervous system and the neuroendocrine system. The biggest sources of electromagnetic fields are the domestic appliances, the installations of electricity transmission, transference and the distributing installations in residential and working places. Electromagnetic fields are generated with electric installations and spread in space by 1/r3; 1/r2 and 1/r law. It is typical of the value change of electric and magnetic fields. Parameter value of electromagnetic fields is solved with electricity installations tension, stream and the location of analyzed point in point of installations. Summing up the wide energetic net of our country, the fact of usable electric installations (which create electromagnetic fields in residential and working places) assume the marked social signification, there is posed the opportunity to forecast the available values of low electromagnetic fields effect, and to forecast means to remove it.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112863
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

6
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.