Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112851
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gegužis, Ramūnas
Title: Birštono miesto paviršinių nuotekų infrastruktūros vystymas
Other Title: The Surface Wastewater Infrastructure In Birštonas Town
Extent: 62 p.
Date: 14-Jan-2009
Keywords: Birštonas;lietus;nuotekos;infrastruktūra;Birštonas town;wastewater;rain;infrastructure
Abstract: Birštono miesto ir Birštono vienkiemio gyvenvietės paviršinių nuotekų infrastruktūros vystymu įgyvendinama vienas iš ES ir Lietuvos Nacionalinės darnaus vystimosi strategijos prioritetų – biologinės įvairovės apsauga bei viena iš Lietuvos Aplinkos apsaugos strategijos krypčių - mažinti teršimą paviršinėmis (lietaus) nuotekomis. Analizuojant duomenis nustatyta, kad nepakankamai išvystyta Birštono lietaus nuotakynai, ir tai sąlygoja ekonominių, aplinkosauginių ir socialinių problemų atsiradimą regione. Siekiant užtikrinti paviršinių nuotekų surinkimą ir valymą Birštono mieste numatoma suprojektuoti ir įrengti 8 paviršinių nuotekų surinkimo sistemas, Birštono vienkiemio gyvenvietėje – 3 surinkimo sistemas (1 ir 2 priedas). Bendras numatomų nuotekų tinklų ilgis Birštono mieste - 14,233 km., Birštono vienkiemio gyvenvietėje - 5,438 km. Siekiant užtikrinti visų paviršinių nuotekų valymą, prieš išleidžiant į atvirus vandens telkinius, kiekvienai sistemai parinkti nuotekų valymo įrenginiai. Per šiuos valymo įrenginius bus praleidžiamas nuotekų srautas, sudarantis ne mažiau kaip 30 procentų didžiausio skaičiuotino momentinio srauto (l/s), tačiau nebus viršijama didžiausia leistina tarša (DLT). Bendras investicijų poreikis Birštono mieste – 27,880.742 tūkst.Lt (su PVM), Birštono vienkiemio gyvenvietėje – 9,181.843 tūkst.Lt (su PVM).
Development of the surface wastewater infrastructure in the municipal town of Birštonas and Birštonas village is contributing towards the implementation of the Lithuania National Sustainable Development Strategy, including the protection of biodiversity, and of the Lithuania Environment Protection Strategy, including the reduction of pollution from the surface wastewater. The results of data analysis demonstrate that the surface wastewater infrastructure of Birštonas city is not sufficiently developed to satisfy the needs of economic and social development of the city. 8 wastewater accumulation systems are scheduled to be designed and equipped in the town of Birštonas in order to ensure the accumulation and clearing of surface wastewater, 3 systems of accumulation in Birštonas village (1 and 2 appendix). Length of total supposed wastewater network in Birštonas town are 14,233 km, in Birštonas village – 5,438 km. For every system selected fecundity clearing mechanisms in order to ensure the clearing all of surface wastewater before let it in straight water pool. Flush of wastewater will be untied through these mechanisms of clearing. This flush of wastewater will compose no fewer than 30 % the biggest countable instantaneous flush (l/s), but it will not overrun the biggest legal pollution (DLT). Total demand of investments in Birštonas town are 27,880.742 Lt (with VAT), Birštonas village – 9,181.843 Lt (su VAT).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112851
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.