Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112813
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Steponavičienė, Vaida
Title: Agroekosistemų tvarumas ir anglies sankaupos dirvožemyje taikant ilgalaikes kompleksines priemones
Other Title: Sustainability of agroecosystem and carbon sequestration as effect of long-term complex measures
Extent: 145
Date: 18-Dec-2017
Keywords: Dirvožemio organinė anglis;agrofizikinės savybės;agrocheminės savybės;biologinė įvairovė agroekosistemose;supaprastintas žemės dirbimas;Soil organic carbon;soil physical properties;agrochemical properties;biodiversity of the agroecosystems;Long-term less intensive tillage
Abstract: Lietuvos dirvožemio ir klimatinėmis sąlygomis atlikti įvairaus intensyvumo žemės dirbimo tyrimai teikia tik fragmentines žinias. Pirmą kartą giliau glėjiškame pasotintame palvažemyje (pagal WRB 2014 klasifikaciją – Epieutric Endocalcaric Endogleyic Planosol (Endoclayic, Aric, Drainic, Humic, Episiltic) ilgalaikiai agroekosistemų tvarumo pokyčiai įvertinti sistemiškai, to siekiant taikytos ilgalaikės kompleksinės priemonės. Išsiaiškinta, kad pastovus šiaudų paskleidimas bei paviršinis purenimas su žaliąja trąša ar be jos ir tiesioginė sėja į neįdirbtą dirvą efektyviai didina organinės anglies sankaupas dirvožemyje, yra efektyvi dirvožemio derlingumo atkūrimo ir didinimo priemonė, leidžianti sumažinti neigiamą ūkininkavimo poveikį klimato kaitai.
Research on soil tillage of various intensities done under Lithuania’s soil and climate conditions has provided only fragmentary knowledge. This is the first study, conducted on an Epieutric Endocalcaric Endogleyic Planosol (Endoclayic, Aric, Drainic, Humic, Episiltic) (according to WRB 2014), to undertake a systematic assessment of long-term changes in the sustainability of agroecosystems as influenced by long-term complex measures. In this study, was ascertained that regular spreading of straw and shallow loosening of soil with or without green manure and direct drilling increase organic carbon stocks in the soil and are efficient means for soil fertility restoration and increasing and enable minimisation of the negative impacts of farming on the climate change.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112813
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
vaida_steponaviciene_dd.pdf4.07 MBAdobe PDF   Until 2090-01-01View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.