Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112804
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Bartkuvienė, Daiva
Title: Marijampolės miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos efektyvumo įvertinimas
Other Title: The rating of an efficiency at Marijampole city wastewater treatment plant (WWTP)
Extent: 62 p.
Date: 14-Jan-2009
Keywords: Nuotekos;biologinis fosforo šalinimas;nuotekų temperatūra;valymo efektyvumas.;Outflows;biological removal of the phosphorus;the temperature of outflows;efficiency of the cleaning.
Abstract: Vandens telkinių apsaugos bei jų racionalaus naudojimo problemos glaudžiai susiję su nuotekų, išleidžiamų į paviršinius vandenis, valymu. Dėl nuolatinės pramonės plėtros, intensyvios miestų ir miestelių statybos susidaro daug užterštų nuotekų, kurias būtina valyti. Pastaruosius dešimt metų, pagal Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutarties įsipareigojimus, Lietuvoje buvo rekonstruojami miestų nuotekų valymo įrenginiai, įdiegiant įvairias azoto ir fosforo šalinimo technologijas. Baigiamajame darbe vertintas Marijampolės miesto nuotekų valyklos, prieš ir po antro aeracijos laipsnio aerotanko su azoto ir fosforo šalinimo sistema rekonstrukcijos, efektyvumas. Atlikus duomenų standartinį statistinį vertinimą nustatyta, kad po rekonstrukcijos nuotekų išvalymo efektyvumas pagerėjo: pagal BDS7 – 5,91 % arba 1,06 karto, SM – 4,89 % arba 1,05 karto, Nb – 21,24 % arba 1,34 karto, Pb – 19,43 % arba 1,27 karto. Biologinis fosforo šalinimas veikliojo dumblo sistemoje yra vienas iš ekonomiškiausių fosforo šalinimo iš nuotekų būdų. Tačiau ne visos biologinio valymo technologijos pasiteisina, dirba patikimai ir efektyviai, todėl mokslininkai plačiai nagrinėja įvairių veiksnių poveikį biologinio fosforo šalinimo procesams. Nuotekų temperatūros poveikis biologiniam fosforo šalinimui pasaulyje pradėtas tyrinėti visai neseniai, o Lietuvoje tai dar visai nauja ir praktiškai beveik nenagrinėta tema. Baigiamajame darbe nagrinėjama nuotekų temperatūros įtakos poveikis biologiniam fosforo šalinimo procesui veikliojo dumblo sistemoje Marijampolės miesto nuotekų valykloje. Analizuojant duomenis nustatyta, kad biologinis fosforo šalinimas efektyviausias prie 9,6 0C nuotekų temperatūros, tuomet bendrojo fosforo koncentracija valytose nuotekose siekė tik 0,37 mg/l, mažiausiai efektyvus prie 18,03 0C nuotekų temperatūros, tuomet bendrojo fosforo koncentracija vidutiniškai siekė 1,22 mg/l. Efektyviam biologinio fosforo šalinimui šiltuoju metų laikotarpiu Marijampolės miesto nuotekų valykloje užtikrinti, siūloma trumpinti dumblo amžių iki 10 parų.
Security’s and rationality using problems of the ponds are close-knit with outflows cleaning, which spouts to the surface ponds. Concentrated public works at the cities and the towns makes much impure outflows because of its’ steady progress and it is essential to eliminate its. There were remodelled many waster water treatments with the instillation various eliminator technologies of the nitrogen and phosphorus by Lithuania entry’s to the European Union (EU) liabilities, trough the recently ten years. There were rating the efficiency of reconstruction after and before the second degree aeration tanks with nitrogen and phosphorus removal‘s system in the terminal work at Marijampole City Wastewater Treatment Plant. From the data - processing are ratted that efficiency of the wastewater treatment after the reconstruction is: BOD7 – 5,91 % or 1,06 times as large, SS – 4,89 % or 1,05 times as large, Ntotal – 21,24 % or 1,34 times as large, Ptotal – 19,43 % or 1,27 times as large. A biological phosphorous eliminator process in the system of conductance ooze is one of the most economical ways. Not all technologies pleas, works surely and effective. Because of that the scientists are pending various factors for the biological removal of phosphorous. The influence of the outflows for biological removal of phosphorus has been starting lately and a quite new idea in Lithuania. I make research and analysis of the influence effect temperatures’ of outflows for biological phosphorous eliminator process in the system of conductance ooze at Marijampole Wastewater Treatment Plant (WWTP). It has been exploring that the biological removal of phosphorus are the most effective with 9,6 0C temperature of outflows. The concentration of the gross phosphorous in the clean places were only 0,37 mg/l, the less effective with 18,03 0C temperature of outflows, then the concentration of the gross phosphorous were 1,22 mg/l on the average. It‘s offering to abridge the age of the ooze untill ten days for efficency and biological removal of the phosphorus in a warmth at Marijampole city wasterwater treatment plant (WWTP).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112804
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.