Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112770
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Daukšaitė, Agnietė
Title: Sėjos laiko įtaka skirtingų veislių paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.) produktyvumui.
Other Title: Influence of sowing time for productivity of different common wheat (Triticum aestivum L.) varieties
Extent: 49
Date: 4-Jun-2018
Keywords: žieminiai kviečiai;veislė;sėjos laikas;fotosintezė;grūdų kokybė.;winter wheat;variety;time of sowing;photosynthesis;grain quality
Abstract: Darbo objektas. Skirtingu laiku pasėtas, žieminio kviečio (Triticum aestivum L.) veislių `Skagen` ir `Julius` pasėlis. Darbo metodai. Žieminai kviečiai 'Julius' ir 'Skagen' pasėti rugsėjo 8 d.; rugsėjo 15 d.; rugsėjo 22 d.; rugsėjo 29 d.; spalio 6 d.; spalio 13 d. Mėginiai pigmentų kiekiui, lapų indeksui, sausųjų meiagų kiekiui skaičiuoti imti krūmijimosi, bamblėjimo, plaukėjimo – žydėjimo, grūdo formavimosi tarpsniais. Darbo rezultatai. Atlikus tyrimą nustatyta, kad didesnį fotosintezės pigmentų kiekį kaupė veislės ‘Julius‘ žieminiai kviečiai. Didžiausias chlorofilo a (2,67 mg g-1), chlorofilo b (0,80 mg g-1) kiekis nustatytas pieninės brandos tarpsniu, rugsėjo 29 d. pasėtuose augaluose. Didesnis lapų indeksas ir daugiau sausųjų medžiagų kaupė veislės 'Skagen' žieminiai kviečiai. Vėlinant sėjos laiką, veislių 'Julius' ir 'Skagen' lapų indeksas ir sausųjų medžiagų kiekis mažėjo. Esmingai didesnis veislių 'Skagen' ir 'Julius' derlingumas, lyginant su eksperimento vidurkiu, nustatytas žieminius kviečius pasėjus rugsėjo 8 d., ir 15 d., o pasėtų rugsėjo 29 d., derlingumas esmingai (3,68 iki 2,54 t ha-1) sumažėjo. Geresnės kokybės grūdai subrendo vėlesnės sėjos pasėlyje. Didžiausi baltymų (14,98 proc.), šlapiojo glitimo (28,7 proc.) kiekiai bei sedimentacijos rodiklis (63,33 ml) nustatytas rugsėjo 29 d. pasėtuose, veislės 'Skagen' grūduose.
Object of research: crop of winter whet varieties `Julius` and `Skagen` sown on different time. Methods of research: winter wheat `Julius` and `Skagen` sown on September 8 th, September 15 th, September 22 th, September 29 th, October 6 th, October 13 th. Samples to research amount of pigments, amount of dry matter and leaf index were taken on winter wheat stages pf bushing, stem elodging, blooming and grain rippening stages. Results of research: Research showed that wheat of winter wheat variety `Julius` was accumllating bigger amount of photosinthetical pigments. Biggest amount of chlorphyllus a (2,67 mg g-1), chlorophyllus b (0,80 mg g-1) were determined on the stage of lactic rippening in plantst hat were sown of Septemebr 29 th. Plants of winter wheat variet `Skagen` had bigger eaf index and accumulated more dry matter. Leaf index and amount of dry matter of both varieties reduced along with later time of sowing. Yield of `Julius` and `Skagen` was essentialy bigger compared to average of experiment from crop swon on September 8 th and September 15 th, while yield from crop sown on September 29 th was essentialy (3,68 iki 2,54 t ha-1) smallest. Grain of better quality rippened on crops that were sown later. Biggest amount of protein (14,98 proc.), wet glutein (28,7 proc.) and hectolitre mass (63,33 ml) was determined in grain from winter wheat variety `Skagen` sown on September 29 th crop.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112770
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
agniete_dauksaite_md.pdf1 MBAdobe PDF   Until 2023-08-04View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.