Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112755
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Starkus, Aurelijus
Title: Obelų vegetatyvinių poskiepių produktyvumo tyrimai poskiepyne bei jų įtaka pirmamečių auksis ir florina skiepų augimo dinamikai
Other Title: Vegetative apple rootstocks survey in reproduction field and their influence to the first year ‘Auksis’ and ‘Florina’ shoots growth dynamics in nursery
Extent: 57 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: vegetatyviniai poskiepiai;augimo dinamika;lapų fotosintetinis paviršiaus plotas;skiepai;morfometriniai rodikliai;vegetative rootstocks;growth dynamics;biometric parameters;leaf assimilation surface;grafts
Abstract: 2012 – 2013 metais Aleksandro Stulginskio Universiteto Pomologiniame sode, esančiame Kauno rajone, Ringaudų kaime, buvo vykdomi dviejų krypčių lauko bandymai: 1. Obelų vegetatyvinių poskiepių augimo dinamikos ir produktyvumo tyrimai; 2. Obelų vegetatyvinių poskiepių įtakos pirmamečių skiepų augimo dinamikai tyrimai. Obelų vegetatyvinių poskiepių augimo dinamikos ir produktyvumo tyrimai buvo atliekami poskiepių motininėje plantacijoje, siekiant įvertinti keleto M, MM ir B tipų poskiepių augimo dėsningumus vegetacijos metu, produktyvumą ir kokybinius rodiklius. Bandymas vykdytas 6 variantais, 3 pakartojimais. Pakartojimai išdėstyti sisteminiu būdu. Bandymas buvo išdėstytas tokia tvarka: 1 poskiepis – M.9 – 3 pakartojimai; 2 poskiepis – B.140 – 3 pakartojimai; 3 poskiepis – M.4 – 3 pakartojimai; 4 poskiepis – B.9 – 3 pakartojimai; 5 poskiepis – B.134 – 3 pakartojimai; 6 poskiepis – MM.106 – 3 pakartojimai. Obelų vegetatyvinių poskiepių įtakos pirmamečių skiepų augimo dinamikai tyrimai buvo atliekami ASU Pomologinio sodo medelyne. Šio bandymo tikslas buvo įvertinti, kaip skirtingų tipų poskiepiai įtakoja 'Auksio' ir 'Florina' obelaičių skiepų augimą bei kokybinius rodiklius. Bandymas vykdytas 6 variantais, 3 pakartojimais. Pakartojimai išdėstyti sisteminiu būdu. Bandymas išdėstytas tokia tvarka: 1 variantas 'Auksis'/B.396 – 3 pakartojimai; 'Florina'/B.396 – 3 pakartojimai. 2 variantas 'Auksis'/M.4 – 3 pakartojimai; 'Florina'/M.4 – 3 pakartojimai. 3 variantas 'Auksis'/ MM.106 – 3 pakartojimai; 'Florina'/MM.106 – 3 pakartojimai. 4 variantas 'Auksis'/M.26 – 3 pakartojimai; 'Florina'/M.26 – 3 pakartojimai. 5 variantas 'Auksis'/B.118 – 3 pakartojimai; 'Florina'/B.118 – 3 pakartojimai. 6 variantas 'Auksis'/B.9 – 3 pakartojimai; 'Florina'/B.9 – 3 pakartojimai. Atlikus tyrimus nustatyta, kad intensyviausiai poskiepiai augo iki rugpjūčio pirmosios dekados. Vegetacijos metu aukščiausi užaugo B.134 tipo poskiepiai, o žemiausi – B.140. B.134 tipo poskiepiai taip pat formavo daugiausia rūšinių atlankų, kurių šaknys buvo ilgiausios. B.140 tipo poskiepiai buvo neproduktyviausi, jų šaknų skaičius mažiausias. Taip pat prastai šaknijosi M.4 tipo poskiepiai. Geriausiai šaknijosi MM.106 tipo poskiepiai. 'Auksis' ir 'Florina' obelaičių skiepai intensyviausiai augo iki liepos antrosios dekados. Skirtingi poskiepiai 'Auksis' ir 'Florina' obelaičių skiepų biometrinius, morfometrinius ir kokybinius rodiklius veikė nevienodai. Daugeliui 'Florina' skiepų rodiklių skirtingi poskiepiai retai turėjo įtakos, priešingai nei 'Auksio'. Tačiau vegetatyviniai poskiepiai MM.106 ir B.118 'Auksio' ir 'Florinos' skiepų rodiklius veikė esmingai. Su poskiepiu MM.106, abiejų veislių skiepai buvo žemiausi ir ploniausi, lapų fotosintetinis paviršiaus plotas buvo mažiausias, 1 ir 2 rūšies medelių visai nebuvo arba jų buvo žymiai mažiau, nei su kitais poskiepiais augusių skiepų. Su poskiepiu B.118 augę skiepai buvo aukščiausi, storiausiais kamienėliais, labiausiai šakojosi, buvo nustatytas didžiausias 1 ir 2 rūšies vienmečių medelių skaičius.
The reaserch were carried out in periodo of 2012 – 2013 at the University of Aleksandras Stulginskis Pomology orchard in Ringaudai village, Kaunas destrict. The research were prosecuted in two directions: 1. Growth dynamics and productivity of apple trees vegetative rootstocks. 2. The influence of apple trees vegetative rootstocks to the firs year growth 'Auksis' and 'Florina' shoots. The aim of the first experiment was to investigate several M, MM and B groups rootstocks biometric parameters (height of shoots and diameter of stems), their productivity, quality index (leafs assimilation surface, leafs weight, count of leafs, count of roots, roots length). Treatment of the experiment: 1. Rootstock – M.9; 2. Rootstock – B.140; 3. Rootstock – M.4; 4. Rootstock – B.9; 5. Rootstock – B.134; 6. Rootstock – MM.106. The aim of the second experiment was to investigate biometric parameters (height of shoots, diameter of stems), quality index (leafs assimilation surface, weight of leafs) and quality of first year growth 'Auksis' and 'Florina' apple trees on different rootstocks. Treatmen of the experiment: 1. 'Auksis' – rootstock B.396; 'Florina' – rootstock B.396; 2. 'Auksis' – rootstock M.4;'Florina' – rootstock M.4; 3. 'Auksis' – rootstock MM.106;'Florina' – rootstock MM.106; 4. 'Auksis' – rootstock M.26;'Florina' – rootstock MM.106; 5. 'Auksis' – rootstock B.118;'Florina' – rootstock MM.106; 6. 'Auksis' – rootstock B.9;'Florina' – rootstock MM.106. It was determined that during period of vegetation the most intensive growth period of rootstocks was from a beginning of vegetation to the firs decade of August. During period of vegetation B.134 rootstocks were highest of all rootstocks, the lowest – B.140 type rootstocks. Also B.134 type rootstocks were most productive, they formed highest amount of varietals stems, their roots were longest. B.140 type rootstocks were unproductive, the amount of roots were smallest. M.4 Type rootstock were also badly rooting. During the vegetation period the most intensive growth of the first year 'Auksis' and 'Florina' plants was observed from the beginning of vegetation, to the middle of July. Growth of apple trees with different pedigree on the same rootstocks vary. Rootstocks had no influence for 'Florina' apple trees growth, except with rootstock MM.106 where apple trees were essential lower and rootstock B.118, where 'Florina' grafts diameter was essential the highest. For 'Auksis' apple trees plant growth rootstocks had more influence, than 'Florina'. Essential higher apple - trees grown on rootstock M.4 and B.118, the lowest - on rootstocks MM.106; B.396 and B.9. Essential the highest grafts diameter was with rootstocks B.118 and M.26, lowest – with rootstocks B.396 and MM.106. Leaf assimilation surface area was essential lower where 'Auksis' apple - trees grew on rootstock MM.106. Both 'Auksis' and 'Florina' leaf weight was the smallest with rootstock MM.106. while rootstock B.118 leaf weight was the biggest.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112755
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

58
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.