Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112736
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Jančaitytė, Jurgita
Title: Vaistinio smidro ūglių kokybės tyrimai
Other Title: Investigations of Asparagus Spears Quality
Extent: 43 p.
Date: 27-May-2014
Keywords: Vaistinis smidras;cheminė sudėtis;laikymas;apdorojimas.;Asparagus;chemical composition;storage;processing.
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami smidrų ūglių kokybės tyrimai derliaus nuėmimo, laikymo metu ir juos apdorojus. Darbo objektas – dviejų smidrų veislių (‘Avalim‘ ir ‘Gijnlim‘) šviežių, šaldytuve laikytų bei apdorotų ir užšaldytų ūglių cheminės analizės. Darbo metodai: Smidrų ūglių derlius buvo imtas gegužės mėn. 13, 19, 26 ir birželio mėn. 2 dienomis. Pirmojo smidrų derliaus (gegužės mėn. 13 d.) ūgliai tris savaites buvo laikomi šaldytuve 4-6 °C temperatūroje. Dalis šio derliaus ūglių buvo užšaldyti -18°C temperatūroje, kita dalis – užšaldyti tokiomis pačiomis sąlygomis, prieš tai juos blanširavus. Kiekvieną savaitę buvo atliekamos šviežių ir iš šaldytuvo išimtų smidrų ūglių cheminės analizės. Praėjus keturioms savaitėms po laikymo šaldiklyje buvo atliktos apdorotų smidrų ūglių cheminės analizės. Visos cheminės analizės buvo atliktos trimis pakartojimais. Darbo rezultatai. Šviežiuose smidrų ūgliuose tirtų cheminių medžiagų (vitamino C, sausųjų medžiagų, žalios ląstelienos, žalių pelenų, žalių baltymų, kalio ir nitratų) maksimalūs kiekiai buvo nustatyti skirtingu derliaus nuėmimo metu, todėl galima teigti, kad šviežius smidrus naudinga valgyti visą jų derėjimo sezoną. Laikant smidrus šaldytuve ilgiau (tris savaites), visų tirtų cheminių medžiagų, išskyrus vitamino C, kiekiai didėja, tokiu būdu galima prailginti smidrų vartojimo laiką. Didesnės įtakos gausesniam tirtų cheminių medžiagų kiekiui tirtų smidrų ūgliuose turėjo jų blanširavimas-šaldymas. Didesni visų tirtų cheminių medžiagų, išskyrus žalios ląstelienos, kiekiai susikaupia viršutinėje abiejų tyrinėtų smidrų veislių ūglių dalyje.
The master work presents the results of asparagus spears quality during harvesting, storage and processing. Object of the work – two asparagus cultivars ('Avalim' and 'Gijnlim') fresh, kept in the refrigerator and processed spears chemical analysis. Method of the work. Spears yield was taken in 13, 19, 26 days of May, and 2 day of June. Asparagus shoots of first harvest (13 day of May) were kept for three weeks in the refrigerator in temperature 4-6 °C. It is also part of these shoots were frozen in a freezer at -18 °C t, the other part – frozen under the same conditions before they were blanched. Every week it was done just harvested fresh and removed from the fridge asparagus spears chemical analysis. After holding in the freezer for 4 weeks, chemical analysis of processed asparagus shoots was made. All chemical analyzes were carried out in three replications. The results of work. Tested chemicals (vitamin C, dry matter, crude ash, crude fiber, crude protein, potassium and nitrate) maximum levels were set in fresh asparagus spears at different harvest time, it can be argued that fresh asparagus is useful to eat all their harvest season. Holding the asparagus in the refrigerator for longer (three weeks) all tested chemicals, except vitamin C, levels rise. It can prolong shelf life of asparagus. Greater influence on higher quantity of tested chemicals in analyzed asparagus spears made freezing. The higher quantity of tested chemicals, except crude fiber, concentrated in the upper part of asparagus spears of both studied varieties.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112736
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

5
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.