Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112715
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Kertenytė, Rūta
Title: Juodojo serbento veislių, tinkamų ekologinei sodininkystei, išskyrimas
Other Title: Highlighting of blackcurrant species that are suitable for ecological gardening
Extent: 59 p.
Date: 26-May-2014
Keywords: Juodieji serbentai;ekologinė sodininkystė;atsparumas grybinėms ligoms ir kenkėjams;juodųjų serbentų derlius.;Blackcurrant;ecological horticulture;resistance against fungal diseases and pests;blackcurrant harvest.
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami ekologiškai auginamų juodojo serbento veislių fenologinių fazių eigos, krūmo augumo, kekių ir derliaus kokybinių rodiklių bei pažeidimo grybinėmis ligomis ir serbentine erkute tyrimo duomenys. Darbo objektas – 10 ekologiškai auginamų juodojo serbento veislių: ‘Titania’, ‘Geo’, ‘Smaliai’, ‘Minaj Šmyriov’, ‘Blizgiai’, ‘Vakariai’, ‘Katiuša’, ‘Gagatai’, ‘Almiai’ ir perspektyvus selekcinis numeris ‘Aldoniai’ (Vakariai x 70-88-9-1). Darbo metodai: Grybinės ligos ir serbentinė erkutė įvertinti maksimalaus pasireiškimo metu. Atskirai apžiūrėjus kiekvieną krūmą, grybinių ligų ir serbentinės erkutės pažeidimai vertinti 6 balų skale (0 – ūgliai, lapai ir pumpurai sveiki; 5 – pažeista virš 75 proc. lapų, ūglių ir pumpurų). Krūmo augumas vertintas prasidedant ir baigiantis vegetacijai. Juodojo serbento kekės ir derliaus kokybė bei produktyvumas nustatytas įvertinus kiekvieno krūmo derlių, uogų nokimo darnumą ir kekių rodiklius. Darbo rezultatai. Veislės ‘Smaliai’ vaiskrūmiai ekologinei sodininkystei tinka dėl vėlyvo žydėjimo, pražysta tik gegužės 10 dieną, tai vertinga veislės savybė, nes vėlai žydinčių serbentų žiedai apsisaugo nuo pavasarinių šalnų pavojaus ir tuo pačiu, išsiskiria stabiliu kasmetiniu derliumi. Juodojo serbento veislės ‘Aldoniai’ (Vakariai x 70-88-9-1) augalai išaugino esmingai daugiau uogų kekėje, daugiau derančių šakų ir šios veislės augalai pasižymėjo geriausiu žiedų ir uogų kekėje santykiu (pakanka 1,16 žiedų vienai uogai subrandinti), o tai įtakoja juodojo serbento produktyvumą. Veislės ‘Minaj Šmyriov’ augalai išaugino daugiausiai kekių, taip pat išaugino esmingai stambiausias uogas, šie rodikliai nulėmė šios veislės derlingumą. Ekologiniuose serbentynuose labai svarbu ligų ir kenkėjų plitimas, veislės ‘Aldoniai’ (Vakariai x 70-88-9-1) ir ‘Minaj Šmyriov’ vaiskrūmiai yra atspariausi grybinėms ligoms ir serbentinei erkutei. Iš tirtų juodojo serbento veislių augalų, tinkamiausios ekologinei sodininkystei yra šios veislės augalai: ‘Smaliai’, ‘Aldoniai’ (Vakariai x 70-88-9-1) ir ‘Minaj Šmyriov’.
In the thesis of Master degree studies is presented the study data about the process of phenological phases of the species of ecologically cultivated blackcurrant, bush height, qualitative indicators of bunches and harvest, also the data about affection by diseases and blackcurrant gall mite. Object of the work – 10 species of ecologically cultivated blackcurrant: ‘Titania’, ‘Geo’, ‘Smaliai’, ‘Minaj Smyriov’, ‘Blizgiai’, ‘Vakariai’, ‘Katiusa’, ‘Gagatai’, ‘Almiai’ and perspective selection number ‘Aldoniai’ (Vakariai x 70-88-9-1). Methods of the work: Fungal diseases and blackcurrant gall mite were assessed during maximum manifestation. Affections by fungal diseases and blackcurrant gall mite after inspection of each bush separately were assessed in accordance with the scale of 6 points (0 - shoots, leaves and buds are healthy; 5 – over 75 percent of leaves, shoots and buds are affected). The bush height was assessed at the beginning and the end of vegetation. Assessment of the quality of blackcurrant bunch and harvest was performed through application of ordinary methods. The results of the work. The breed ‘Smaliai’ is suitable for ecological currant field due to its late blooming, plants bloom only on the 10th of May, this is valuable feature of the breed because the blossoms of the currants that bloom lately are protected against a danger of spring frosts and at the same time exudes a stable annual yield. The number of berries in the bunch of blackcurrant breed ‘Aldoniai’ was significantly bigger, the bushes of this breed also had higher number of better fruiting branches, also this breed is notable due to the best ratio of blooms and berries in one bunch (1,16 part of blooms is enough for maturation of one berry), and this influences productivity of blackcurrant. The breed ‘Minaj Smyriov’ has grown the biggest number of bunches, the berries of this breed also were specifically the largest, these indicators led to fertility of this breed. Spread of diseases and pests is very important aspect in ecological blackcurrant fields, the species ‘Aldoniai’ (Vakariai x 70-88-9-1) and ‘Minaj Šmyriov’ are the most resistant against fungal diseases and blackcurrant gall mite, therefore they are best suitable for ecological horticulture. Among the species of blackcurrant that were studied the following species are the most suitable for ecological horticulture: ‘Smaliai’, ‘Aldoniai’ (Vakariai x 70-88-9-1) and ‘Minaj Šmyriov’.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112715
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

64
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.