Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112700
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Vaitiekūnaitė, Gintarė
Title: Skirtingų veislių paprikos vaisių kokybės tyrimai
Other Title: Quality Investigation of Different Varieties of Pepper Fruit
Extent: 34 p.
Date: 27-May-2014
Keywords: Paprikos;vaisių kokybė;veislės;cheminė analizė.;Pepper;fruit quality;varieties;chemical analysis.
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe nustatyta ir palyginta paprikos vaisių, laikytų skirtingose temperatūrose, cheminė sudėtis. Darbo objektas – dvi skirtingos paprikų veislės: 'Yecla H' ir 'Blondy H'. Darbo metodai: Tyrimai vykdyti 2013–2014 metais Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ir miškų ūkio jungtinių tyrimų centro Augalinių žaliavų kokybės bei Maisto žaliavų, agronominių ir zootechninių tyrimų laboratorijose. Paprikų vaisiai buvo perkami prekybos centre, vartojamosios brandos. Tyrimų periodas truko 5 mėnesius. Kiekvieną mėnesį, tyrimams atlikti, buvo naujai įsigyjama po 1 kg, veislės 'Yecla H' ir 'Blondy H', paprikų vaisių. Po įsigijimo paprikos vaisiai 7 dienas buvo laikomi: 5 0C temperatūroje (šaldytuve) ir 20 0C temperatūroje. Po savaitės laikymo buvo atliekamos cheminės analizės. Cheminių analizių metu nustatyti: sausųjų, tirpių sausųjų medžiagų, askorbo rūgšties, kalio, nitratų, karotenoidų, žalios ląstelienos, žalių baltymų ir žalių pelenų kiekiai. Cheminių analizių tyrimai buvo atliekami po vieną kartą per mėnesį. Darbo rezultatai: Patikimai didžiausias sausųjų (7,30 %) ir tirpių sausųjų medžiagų (6,6 %), askorbo rūgšties (174,25 mg kg-1), kalio (210,38 mg kg-1), karotenoidų (2,11 mg g-1), žalios ląstelienos (10,29 %), žalių pelenų (9,06 %) ir žalių baltymų (15,73 %) kiekis buvo veislės 'Yecla H' paprikų vaisiuose, laikytuose 5 0C temperatūros sąlygomis. Rekomenduojama vartoti veislės 'Blondy H' paprikų vaisius, laikytus 20 0C temperatūroje, nes nustatytas patikimai mažiausias nitratų kiekis.
In the final of the masters course, and compared the work of the chilli fruits, stored at different temperatures, chemical composition. Object of the work – two different varieties of pepper: 'Yecla H'and'Blondy H'. Method of the work: The investigation was carried out at the laboratories of Plant Raw Material Quality and Raw Materialsfor Food, Zootechnical and Agronomical Analyses of the Joint Research Centre of Agriculture and Forestry, at Aleksandras Stulginskis University in 2013 – 2014. The pepper bought in a supermarket was in maturity stage ready for consumption. The investigation period was 5 months. Each month 1 kg of pepper fruit of variety 'Yecla H' and 1 kg of variety 'Blondy H' were bought to carry out the investigation. After the purchase the pepper fruit was stored at 5 0C temperature (in a refrigerator) and at 20 0C temperature for 7 days. After one week of storage chemical analyses were carried out. During the chemical analyses the amount of dry and soluble materials, ascorbic acid, potassium, nitrates, carotenoids, crude fibre, crude proteins and crude ash was established. The investigation of chemical analyses was carried out once per month. The results of work. 'Yecla H' variety pepper fruit stored at 5 0C temperature demonstrated significantly highest content of dry (7.30 %) and soluble materials (6.6 %), ascorbic acid (174.25 mg kg-1), potassium (210.38 mg kg-1), carotenoids (2.11 mg g-1), crude fibre (10.29 %), crude ash (9.06 %) and crude proteins (15.73 %). It is recommended to consume the pepper fruit of 'Blondy H' variety stored at 20 0C temperature as the established nitrate content was significantly lowest.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112700
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.