Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112698
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Abramavičienė, Roma
Title: Vaistinio smidro (Asparagus Officinalis L.) introdukuotų veislių derliaus ir jo kokybės įvertinimas
Other Title: Evaluation of the introduced cultivars of asparagus (Asparagus officinalis L.) yield and quality
Extent: 48 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: vaistinis smidras;kerai;introdukuotos veislės;asparagus;introduced cultivars;yield
Abstract: Vaistinio smidro tyrimai atlikti 2004 – 2013 m. Aleksandro Stulginskio universiteto, Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto, smidrų kolekciniame augyne. Tirtos vaistinio smidro veislių ‘D’Argenteuil Primaticcio’, ‘Schwetzinger Meisterschuss’, ‘Eposs’, ‘Schneekopf’, ‘Rambo’, ‘Gartner Saat’, ‘Ravel’, ‘Ramos’, ‘Ramada’, ‘Rally’, ‘Ranger’ ir kontrolinės ‘Mary Washington’ derlingumas. Įvertinti ūglių kokybės rodikliai, nustatytas derėjimo ankstyvumas ir trukmė bei cheminė sudėtis. Darbo objektas – skirtingo amžiaus vaistinio smidro (Asparagus officinalis L.) introdukuotos veislės. Darbo metodai: vienmečiai smidrų daigai pasodinti 2003 m. gegužės mėn. pradžioje, 70 cm atstumu tarp eilių ir 50 cm – tarp augalų. Pirmasis ūglių derlius nuimtas 2004 m. Tyrimų metais ūglių derlius buvo imamas nuo balandžio pabaigos iki birželio pabaigos, priklausomai nuo meteorologinių sąlygų. Darbo rezultatai. Atlikus tyrimus nustatyta, kad 2004–2013 m., pagal vidutinius duomenis, didžiausią derlių davė ‘Schwetzinger Meisterechuss‘ veislės ūgliai. ‘Eposs‘ veislės augalai išaugino aukščiausius ūglius. Ūglio masė didžiausia buvo vyriškos ‘Ranger‘ veislės ūglių (22 g). Didžiausio skersmens ūgliai buvo ‘D’Argenteuil Primaticcio‘, ‘Rambo‘ ir ‘Rally’ veislėse (po 1,4 cm). Maisto medžiagų kiekį vaistinio smidro ūgliuose įtakojo veislės savybės ir aplinkos veiksniai. Pagal vidutinius duomenis, vitamino C patikimai daugiausiai buvo ‘Schwetzinger Meisterechuss‘ veislės ūgliuose. Daugiausia kalio rasta ‘Ramada‘ veislės ūgliuose – 1860,42 mg kg-1. Mažiausiai nitratų buvo ‘Gartner Saat’, o daugiausiai – ‘Ramada‘ veislės ūgliuose. Patikimai didžiausias sausųjų medžiagų kiekis nustatytas ‘Ranger ‘ veislės ūgliuose (8,2 proc.).
The research of asparagus was carried out during the year of 2004 and 2013 at the University of Aleksandras Stulginskis; Institute of Agriculture and Food Sciences, in asparagus nurseries collection. Asparagus species which had been investigated were following: 'D' Argenteuil Primaticcio', 'Schwetzinger Meisterschuss', 'Epos', 'Schneekopf', 'Rambo', 'Gartner Saat', 'Ravel', 'Ramos', 'Ramada', 'Rally', 'Ranger' and control – 'Mary Washington'. Asparagus shoots quality parameters, yielding earliness and duration, shoots chemical composition had been evaluated. The object – introduced asparagus (Asparagus officinalis L.) varieties. The methodology: The seedlings of asparagus were planted in the field (70 cm x 50 cm) on the 5th of May 2003. The first shoots yield was harvested in 2004. During the years of the research, shoots yield were being taken from late April to late June, depending on the weather conditions. The Outcomes. The plants of the cultivars under investigation produced different yields of shoots. Based on the research data, a number of key findings were identified. It was found out that the highest yield was formed by 'Schwetzinger Meisterechuss' shoots. The longest shoots were produced by 'Eposs'. The largest weight of shoots (22g.) was of asparagus male cultivar 'Ranger'. 'D' Argenteuil Primaticcio', 'Rambo' and 'Rally' cultivars had the biggest diameter (1,4 cm). Nutritiousness of asparagus shoots was influenced by cultivar characteristic and environmental factors. According to the average data, the biggest amount of vitamin C was found in the shoots of 'Schwetzinger Meisterechuss' cultivar. Then biggest amount of the potassium was identified in 'Ramada' shoots – 1860.42 mg kg-1. The least amount of nitrates was detected in the asparagus shoots of 'Gartner Saat' cultivar. The largest amount of dry matter (8.2 per cent) was identified in the shoots of 'Ranger' variety.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112698
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

18
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.