Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112660
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vinčiauskienė, Vaida
Title: Jaunųjų ūkininkų ūkių konkurencingumo didinimas
Other Title: The Amplification Of Competitiveness Of Young Farmers Farms
Extent: 66 p.
Date: 31-May-2010
Keywords: Jaunųjų ūkininkų ūkiai;Europos Sąjungos parama;konkurencingumas;konkurencingumo didinimas;The property of young farmers;EU support;competitiveness;the amplification of competitiveness
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamasis darbas, 51 puslapiai, 14 paveikslų, 3 lentelės, 39 literatūros šaltiniai, lietuvių kalba. Tyrimo objektas – jaunųjų ūkininkų ūkiai. Tyrimo dalykas – jaunųjų ūkininkų ūkių konkurencingumas. Darbo tikslas – pagrįsti jaunųjų ūkininkų ūkių konkurencingumo didinimo galimybes ir parengti jaunųjų ūkininkų ūkių konkurencingumo didinimo modelį. Uždaviniai: 1) išanalizuoti jaunųjų ūkininkų veiklos ypatumus; 2) įvertinti jaunųjų ūkininkų ūkių paramos politikos veiksnius, priemones ir jų įgyvendinimo problemas; 3) nustatyti jaunųjų ūkininkų ūkių konkurencingumą lemiančius veiksnius; 4) pagrįsti jaunųjų ūkininkų ūkių konkurencingumo didinimo priemones. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizės ir sintezės, anketinės apklausos, matematiniai, statistiniai, pirminių ir antrinių duomenų grupavimo, analizės, grafinio vaizdavimo metodai. Atlikus mokslinės literatūros analizę bei remiantis empirinio tyrimo rezultatais buvo sukurtas jaunųjų ūkininkų ūkių konkurencingumo didinimo modelis. Tyrimo rezultatai publikuoti: VINČIAUSKIENĖ, V. 2010. Jaunųjų ūkininkų ūkių konkurencingumo didinimo veiksniai. Jaunasis mokslininkas 2010: studentų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys.
Final master paper, 51 pages, 14 pictures, 3 tables, 39 list of references, 2 appendix, in Lithuanian language. Research object – the property of young farmers. Research matter – the competitiveness of the property of young farmers. The aim of research – to motivate the possibilities of the amplification of competitiveness factor in the property of young farmers and to explore the model of the amplification of competitiveness factor. Objectives: 1. to analyze the peculiarities of young farmers practice; 2. to evaluate political support agents meant to young farmers, means and realization possibilities; 3. to determine the factors which influence the competitiveness of young farmers property; 4. to motivate the means of the amplification of competitiveness factor. Research methods: the analysis of scientific literature, questionnaire, mathematical, statistical grouping methods of primary and secondary data. After scientific literature analysis and considering the data of empirical research, the model of the amplification of competitiveness factor was composed. The research data was published in VINČIAUSKIENĖ, V. 2010. Jaunųjų ūkininkų ūkių konkurencingumo didinimo veiksniai. Jaunasis mokslininkas 2010. Studentų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112660
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.