Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112644
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJodaugienė, Darija-
dc.contributor.authorKaružaitė, Nijolė-
dc.date.accessioned2020-12-21T19:16:33Z-
dc.date.available2020-12-21T19:16:33Z-
dc.date.issued2012-05-22-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/112644-
dc.description.abstractMagistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiamos kultūrinių augalų dygimo ypatybės, daiginant juos kartu su skirtingais įvairių piktžolių sėklų kiekiais. Darbo objektas – žieminių kviečių grūdai ir vasarinių rapsų sėklos, daigintos kartu su piktžolių sėklomis. Darbo metodai: Piktžolių sėklų alelopatinis aktyvumas vertintas daiginant žieminius kviečius ir vasarinius rapsus kartu su įvairiomis piktžolių sėklomis: paprastosios rietmenės, bekvapio šunramunio, dirvinio garstuko, rauktalapės rūgštynės, paprastojo kiečio. Į kiekvieną Petri lėkštelę sėta po 30 vienetų žieminių kviečių (vasarinių rapsų) sėklų, piktžolių sėklų kiekį didinat dešimčia vienetų. Žieminių kviečių grūdai arba vasarinių rapsų sėklos daiginti ant filtrinio popieriaus su atitinkamu piktžolių sėklų kiekiu (santykiu kultūrinio augalo sėklos : piktžolių sėklos – 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, 3:6) užpylus 10 ml (rapsams 5 ml) distiliuoto vandens ir laikyti 4 paras daiginimo kameroje 22º C temperatūroje, esant 65% oro santykiniam drėgnumui. Po 4 parų skaičiuotas sudygimas, išmatuotas šaknų ir daigų ilgis. Darbo rezultatai. Nustatytas skirtingas piktžolių sėklų poveikis kultūrinių augalų dygimui, šaknų ir daigų augimui. Žieminių kviečių dygimą esmingai skatino bekvapio šunramunio sėklos (daiginant kviečius su šunramunio sėklomis santykiu 3:1 ir 3:5), esmingai slopino dirvinio garstuko (santykis 3:3) ir paprastojo kiečio (santykis 3:1) sėklos. Pastebėtas paprastosios rietmenės (santykis 3:6) ir rauktalapės rūgštynės (santykis 3:2, 3:5 ir 3:6) sėklų slopinamasis poveikis žieminių kviečių dygimui. Paprastojo kiečio sėklos skatino žieminių kviečių šaknų augimą, o paprastosios rietmenės, bekvapio šunramunio ir dirvinio garstuko sėklos slopino. Nustatytas esminis slopinamasis poveikis paprastosios rietmenės (santykis 3:4), bekvapio šunramunio (santykis 3:1-3:4 ir 3:6) sėklų kviečių šaknų augimui. Žieminių kviečių daigų augimą esmingai slopino paprastosios rietmenės (santykis 3:1-3:4), dirvinio garstuko (santykis 3:1, 3:4 ir 3:5), rauktalapės rūgštynės (santykis 3:3, 3:4 ir 3:6) sėklos, dygdamos kartu su kviečiais. Piktžolių sėklos nevienodai veikė vasarinių rapsų dygimą, šaknų ir daigų augimą. Vasarinių rapsų dygimą esmingai skatino paprastojo kiečio sėklos (daiginant rapsus su kiečio sėklomis santykiu 3:3 ir 3:6). Kitų piktžolių sėklos esminės įtakos neturėjo vasarinių rapsų sėklų dygimui. Vasarinių rapsų šaknų augimą skatino bekvapio šunramunio ir paprastojo kiečio sėklos. Pastebėtas rauktalapės rūgštynės slopinamasis poveikis vasarinių rapsų šaknų augimui. Labiausiai vasarinių rapsų daigų augimą skatino bekvapio šunramunio sėklos. Nustatytas nežymus rauktalapės rūgštynės ir paprastojo kiečio sėklų slopinamasis poveikis vasarinių rapsų daigų augimui.lt
dc.description.abstractMaster thesis presents the results obtained on crop germination characteristics, when different quantities of various weed seeds are introduced. Object of the thesis– winter wheat and spring rape seeds, germinating together with seeds of different weed varieties. Method of the work: allelopathic activity of the weed seeds was assessed germinating winter wheat and spring rape seeds together with the seeds of different weed varieties: Barnyard grass (Echinochloa crus – galli L.), Scentless False Mayweed (Tripleurospermum perforatum (Merat.), Sinapis arvensis (Sinapis arvensis L.), Yellow dock (Rumex crispus L.), Mugwort (Artemisia vulgaris L.). Each petri dish was sown in with 30 units of winter wheat (spring rape) seeds, increasing the number of weed seeds every 10 units. Winter wheat or spring rape seeds germinated on filter paper with an appropriate number of weed seeds (ratio of seed crop: weed seeds - 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, 3:6) by pouring 10 ml (rape 5 ml) of distilled water and kept for 4 days in germination chamber at a temperature of 22 ° C at 65% relative air humidity. After 4 days the germination was calculated, root and shoot length was measured. The results of work. The obtained results revealed variable effect of weed seeds on germination of crops, root and shoot growth. Winter wheat germination was considerably stimulated by Scentless False Mayweed seeds (ratio 3:1 and 3:5), substantially inhibited by Sinapis arvensis field horsetail (ratio 3:3) and Mugwort (ratio 3:1) seeds. Inhibitory effect of ordinary Barnyard grass (ratio 3:6) and Yellow dock (proportion 3:2, 3:5 and 3:6) on winter wheat seed germination was found. Mugwort seeds stimulated the root growth of winter wheat while Barnyard grass, Scentless False Mayweed, Sinapis arvensis seeds inhibited. Seeds of simple Barnyard grass (ratio 3:4), Scentless False Mayweed (ratio of 3:1-3:4 and 3:6) were found to have significant inhibitory effect on wheat root growth. Ordinary Barnyard grass (ratio 3:1-3:4), Sinapis arvensis (ratio 3:1, 3:4 and 3:5), Yellow dock (ratio of 3:3, 3:4 and 3: 6) seeds substantially inhibited the growth of winter wheat sprouts. Weed seeds were shown to have variable effect on rape germination, root and shoot growth. Mugwort seeds (germinating together with spring rape seeds at ratio of 3:3 and 3:6) stimulated the germination of spring oilseed rape. Seeds of other weed varieties had no significant effect on spring rape seed germination. Scentless False Mayweed and Mugwort seeds stimulated root growth of the spring rape. The obtained results revealed inhibitory effect of Yellow dock on rape root growth, a highly stimulating effect of Scentless False Mayweed and insignificant inhibitory effect of a small Yellow dock, and Mugwort seeds on rape seedling growth.en
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent47 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectalelopatijalt
dc.subjectpiktžolių sėkloslt
dc.subjectžieminiai kviečiailt
dc.subjectvasariniai rapsailt
dc.subjectdaigų ir šaknų ilgis.lt
dc.subjectallelopathyen
dc.subjectweed seedsen
dc.subjectwinter wheaten
dc.subjectspring oilseed rapeen
dc.subjectsprouts and root length.en
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titlePiktžolių alelopatinis poveikis kultūrinių augalų sėklų dygimuilt
dc.title.alternativeAllelopathic effect of weed on crop seeds germinationen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptAgronomijos fakultetas-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

86
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.