Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112634
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Kavaliauskas, Marius
Title: Miškų urėdijų vadovaujančių darbuotojų darbo laiko naudojimo tyrimas
Other Title: The research of work time use of managing employees in Forest statements
Extent: 60 p.
Date: 6-Jun-2007
Keywords: darbo laikas;laiko naudojimas;planavimas;work time;time use;planning
Abstract: Tyrimo dalykas: miško ūkio vadovaujančių darbuotojų darbo laiko naudojimas. Tyrimo tikslas: atlikti miškų urėdijų vadovaujančių darbuotojų darbo laiko naudojimo analizę ir santykinį jų darbo laiko naudojimo palyginimą. Tyrimo objektas: trys iš šiuo metu Generalinės miškų urėdijos organizuotų devynių koordinacinių regionų. Tyrimo metodai: darbe buvo taikyti šie bendrieji metodai: loginės analizės, anketinės apklausos, lyginamosios analizės ir matematinės statistikos metodai. Tyrimo rezultatai: Pateikiami miškų urėdų, urėdų pavaduotojų bei girininkų apklausos metu gautų rezultatų analizė. Rezultatai analizuojami pagal išskirtas klausimų grupes: 1) darbo planavimas; 2) darbo laiko naudojimo struktūra; 3) darbo laikas pagrindinėms valdymo procedūroms; 4) laisvo laiko naudojimas; 5) pasiūlymai dėl vadovų laiko naudojimo gerinimo. Nagrinėjant miškų urėdijų vadovaujančių darbuotojų darbo laiko naudojimą, pastebimos tokios tendencijos: 1. Miškų urėdijos vadovaujantys darbuotojai dirba dalinai reglamentuotą darbo laiką. 2. Darbuotojų darbo laiko naudojimo struktūra pagal pareigybes skiriasi. 3. Daugiausia laiko pagal veikiančius reikalavimus naudojama dokumentų tvarkymo bei nenumatytiems darbams atlikti. 4. Galima didinti darbo laiko naudojimo racionalumą.
The subject of research: work time use of managing employees in forestry. The aim of this study is to exercise state forest enterprise managing personnel on work time use analysis of forest state director, vice directors and forestry officers and to compare their relative work time use. The object of this study: for research have been chosen three Lithuanian State Forests regions abstracted from provided nine Directorate General of State Forests The following methods of analyses were used in the study: logical analyses, questionnaire, comparative analyses and mathematical statistics methods. The result of the study: there are listed the results of forest state director, vice directors and forestry officers obtained during questionnaire. To have more representative results are divided to the groups of the questions: the structure of work time, work planning, work time for the main managing procedures, leisure time use, offers for the better time use of managers. The study reveals the following trends: 1. The managing personnel of forest enterprise are working partly regalemented work time. 2. Work time use structure differs by employees function. 3. The most time looses are on administrating documents and on work time for unexpected jobs. 4. Possible to increase the rationality of time use.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112634
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.