Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112543
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Važgauskaitė, Edita
Title: Salotinės cikorijos (Cichorium intybus L. var. foliosum) šakniavaisių auginimo optimizavimas
Other Title: Study on chicory (cichorium intybus L. var. foliosum) optimization roots grotwh
Extent: 35 p.
Date: 11-May-2011
Keywords: Raktiniai žodžiai: salotinės cikorijos šakniavaisiai;sėjos laikas;auginimo atstumai;cheminė sudėtis.;Key words: chicory roots;planting time;growing distances;the chemical composition.
Abstract: Tyrimai siekiant optimizuoti salotiniu cikorijų šakniavaisių auginimą atlikti 2010 m., LŽŪU Sodininkystės ir daržininkystės katedros mokomajame darže. Siekiant optimizuoti salotinių cikorijų šakniavaisių auginimą buvo atliktas dvifaktorinis bandymas: veiksnys A – sėjos laikas, B- auginimo atstumai tarp augalų. Tyrimais nustatyta, kad 7,1 – 8 cm atstumais augintų ir pasėtų anksčiau (VI.03 d.) šakniavaisių vidutinė masė buvo patikimai didžiausia (0,495 g). Mažiausia šakniavaisių masė buvo augintų 5 – 6 cm ir sėtų vėliau (VI.15 d.). Patikimai didžiausias šakniavaisių skersmuo(6,6 cm) lyginant su bandymo vidurkiu augintų 6,1 – 7 cm ir buvo pasėtų anksčiau (VI. 3 d.) Patikimai didžiausias cikorijų šakniavaisių derlius (59,4 t ha-1) nustatytas augintų didžiausiu atstumu (7,1 -8 cm) ir sėtų anksčiau (VI.03 d.), esmingai didžiausias sausųjų medžiagų kiekis (28,36 %) nustatytas šakniavaisiuose pasėtuose(VI.03 d.) ir augintuose 5 – 6 cm atstumu. Patikimai didžiausias vitamino C kiekis lyginant su bandymo vidurkiu (63,4mg kg-1) nustatytas šakniavaisiuose, augintuose 5 - 6 cm atstumais ir pasėtuose birželio 3 d. – 93,2 mg kg-1. Didžiausias kalio (1124,55 mg kg-1) kiekis buvo nustatytas 7,1 – 8 cm atstumais augintuose cikorijų šakniavaisiuose.
Investigations were carried out in 2010 to optimize chicories' roots' growing in LUA Horticulture catedral garden. To optimize chicories' roots' growing was carried out two-factor investigation: factor A – sowing time, B – growing distances among plants. It was determined, that the medium mass of roots' that were grown 7,1 – 8 cm distances and sown earlier (VI.03 d.) was reliably the biggest (0,495 g). The smallest mass of the roots was these, that grown 5 – 6 cm distances and sown later (VI.15 d.). To compare with investigation average, reliably the pargest diametre of root (6,6 cm) was roots, that grown 6,1 – 7 cm diametre and sown earlier (VI. 3 d.). Reliably the biggest yield of the roots' (59,4 t ha-1) was determined these roots, that grown at the biggest distance (7,1 -8 cm) and sown earlier (VI.03 d.). Reliably the biggest content of dry matter (28,36 %) was determined in the roots that were sown VI.03 d. and grown 5 – 6 cm distance. To compare with average of investigation, reliably the biggest amount of vitamin C (63,4mg kg-1) was determined in the roots, that grown 5 - 6 cm and sown on the third of June-93,2 mg kg-1.The biggest amount of potassium (1124,55 mg kg-1) was determined in the roots, that grown in 7,1 – 8 cm distances.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112543
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

4
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.