Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112539
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Jarmolaitis, Vytenis
Title: Cheminės taršos tyrimai mažų autoservisų įmonėse
Other Title: Chemical Pollution Studies of Small Garage Businesses
Extent: 48 p.
Date: 22-May-2013
Keywords: Autoservisas;automobiliai;oro tarša;dujų koncentracija;Garage Businesses;cars;air pollution;concentration of gas
Abstract: Automobilių remontas - viena iš dažniausiai šalyje teikiamų paslaugų. Ši paslauga turi būti kokybiška, saugi, nekenksminga žmonių sveikatai ir aplinkai. Reikalavimai automobilių remonto paslaugai nustatyti Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarkoje. Didėjant automobilių remonto darbų apimčiai ir juos atliekančių dirbtuvių skaičiui, didėja kenksmingo jų poveikio aplinkai grėsmė. Darbe pateikta mažų autoservisų keliamos cheminės taršos analizė. Tyrimui atlikti pasirinkti du Kauno mieste esantys maži autoservisai, kuriuose pagrinde tvarkomi automobilių varikliai ir važiuoklės detalės. Atlikti cheminės taršos tyrimai parodė, kad mažuose autoservisuose išskiriamų kenksmingų dujų (CO2, CO) koncentracija neviršija normų. Didžiausia anglies dioksido (CO2) ir sieros dioksido (SO2) koncentracija užfiksuota atliekant automobilių variklio diagnostiką, o anglies monoksido (CO) - laikomų remonto atliekų vietoje.
Car repair is one of the most common services provided in our country. This service must be of high quality, safe, and harmless to human health and to the environment. Main legal legislation in Lithuania which includes the terms for such car repair services is the Requirement for automobile repair services. Increasing number of car repair shops and the amount of services they provide also increases negative and harmful effects to environment. This thesis is dedicated to the chemical pollution analysis in small repair shops. The study was carried in two small garages in the city of Kaunas, which are offering the services of mainly car engine and chassis part repair. The results show, that air pollution in small car service fulfills the requirement of legal acts and the emission of releasing harmful gases (CO2, CO) does not exceed the norms. The highest carbon dioxide (CO2) and sulfur dioxide (SO2) concentrations were observed during the engine diagnostics operation while the maximum concentration of carbon monoxide (CO) was found on the unit, where waste is being saved.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112539
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 1, 2021

Download(s)

45
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.