Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112521
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Šukienė-Šverbaitė, Milda
Title: Nemuno nešmenų analizė
Other Title: Evaluation of Sediments in the River Nemunas
Extent: 52 p.
Date: 18-May-2007
Keywords: nešmenų nuotėkis;skendintys nešmenys;dugniniai nešmenys;sediment flow;suspended sediments;bed sediments
Abstract: Nemunu nuo seno buvo vykdoma laivyba. Navigacijos laikotarpis prasideda balandžio pirmą ir tęsiasi apie 240 - 245 dienas. Vandens kelio ruože nuo Kauno iki Jurbarko (208,6 - 124,0 km nuo žiočių) laivybos sąlygų užtikrinimui sausmečio laikotarpiu (esant 95 % tikimybės navigacijos laikotarpio minimaliam vandens lygiui, pasikartojančiam kas 20 navigacijos dienų) palaikomas garantinis 1,15 m gylis farvateryje, kurio garantinis plotis 25 m, o ašies posūkio mažiausias spindulys 250 m. Vandens kelio garantinių matmenų palaikymui nuolat vykdomi vagos dugno valymo darbai, kurių apimtys šiame ruože siekia 1,1 mln. m3 per metus. Vandens kelyje Jurbarkas - Klaipėda farvaterio valymo darbų kiekiai 2 - 3 kartus mažesni, vidutiniškai per metus sudaro apie 0,4 mln. m3 smėlio sąnašų. Siekiant sumažinti farvaterio valymo darbų kiekius ruože Kaunas - Jurbarkas yra nagrinėjamos vagos reguliavimo būnomis galimybės ir prognozuojamas farvaterio valymo darbų kiekių sumažėjimas. Tam reikia žinoti Nemuno skendinčių ir dugninių nešmenų debitus ir nuotėkį. Įvairių autorių nuomonė šiuo klausimu skiriasi keletą kartų, todėl būtini papildomi tyrimai. Darbe apskaičiuojamas skendinčių ir dugninių nešmenų nuotėkis Nemune ties Smalininkų vandens matavimo postu. Gauti rezultatai palyginami su kitų autorių atliktais Nemuno dugninių nešmenų debitų skaičiavimų rezultatais. Palyginta vagos valymo darbų kaina ruožuose nuo Atmatos žiočių iki Jurbarko ir nuo Jurbarko iki Kauno remiantis VVKD vagos valymo darbų kiekių duomenimis.
Since old times navigation in the river Nemunas has been performed. The navigation period starts on April 1st and lasts approximately 240 - 245 days. For the safeguarding of the navigation conditions in the strip of the water route from Kaunas to Jurbarkas towns (208.6 - 124.0 km from the outfall) the guarantee depth of 1.15 m is being maintained in the waterway. Its’ guarantee width is 25 m and the smallest radius of axis corner is 250 m. For the maintenance of guarantee gabarits of the water route the cleaning works of the riverbed are being constantly carried out. The scope of these works reaches 1.1 million m3 per year. In the water route Jurbarkas - Klaipėda the amounts of the waterway cleaning works are approx. 2 - 3 less. In the course of one year it makes up on the average approx. 0.4 million m3 of sand deposits. In order to decrease the scope of these works in the strip Kaunas - Jurbarkas, possibilities of the bed regulation with the help of special river dikes, are being analysed and the decrease of the amounts of waterway cleaning works is being prognosticated. For that purpose the discharges and flows of suspended and bed sediments in the river Nemunas should be known. The attitude of various authors on this question differs several times; therefore, additional investigations are necessary. The aim of the work is to define the flow of suspended sediments in the river Nemunas above Smalininkai settlement and to compare received results with the ones of the river Nemunas sediment discharge and flow volume calculations carried out by other authors as well as to present reasoned conclusions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112521
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
milda_sukiene_sverbaite_md.pdf1.1 MBAdobe PDF   Until 9900-01-30View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.