Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112518
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŽebrauskienė, Audronė-
dc.contributor.authorDainenka, Kęstutis-
dc.date.accessioned2020-12-21T19:08:38Z-
dc.date.available2020-12-21T19:08:38Z-
dc.date.issued2010-05-12-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/112518-
dc.description.abstractTiriant didėjančių temperatūrų ir drėgmės deficito poveikį sėjamųjų žirnių biometriniams ir biocheminiams rodikliams, bandymai atlikti LSDI Augalų fiziologijos laboratorijos fitotroniniame komplekse 2009 metais. Tirta didėjančių temperatūrų ir drėgmės deficito įtaka sėjamųjų žirnių (Pusum sativum L.) 'Gloriosa' antžeminės dalies augimui, žaliųjų bei sausųjų medžiagų kaupimuisi antžeminėje dalyje, asimiliaciniam lapų plotui ir fotosintetinių pigmentų kiekiui. Atlikus tyrimus nustatyta, kad, didėjant temperatūrai ir mažėjant substrato drėgmei chlorofilų a ir b bei karoteno kiekis sėjamųjų žirnių daiguose, didėja. Iš tyrimų duomenų matyti, kad didžiausias sausųjų medžiagų kiekis buvo daiguose, kurie augo normalaus drėgnio (40 - 45%) substrate, aukštesnėje - 25/18 °C temperatūroje. Sėjamųjų žirnių didžiausias daigų lapų plotas buvo prie žemesnės temperatūros ir normalaus substrato drėgnio (40 - 45%). Aukščiausi daigai buvo normalaus drėgnio (40 - 45%) substrate ir prie - 25/18 °C temperatūros. Tyrimai parodė, kad kompleksinis drėgnio ir aukštos temperatūros poveikis skatina žirnių daigų augimą. Taip pat iš duomenų matosi, kad normalus (40 - 45%) substrato drėgnis ir aukštesnė - 25/18 °C temperatūra skatina asimiliacinį žirnių daigų lapų plotą.lt
dc.description.abstractA study of rising temperatures and water deficit effects on pea biometric and biochemical characteristics was conducted at LSDI. It was accomplished at Plant Physiology Laboratory fitotronical complex in 2009. The research was made on the influence of rising temperatures and water deficit on pea (Pisum sativum L.) 'Glorioso' canopy growth, green and dry matter accumulation in terrestrial, assimilated leaf area and photosynthetic pigment content. The investigation showed that with increasing temperature and decreasing the substrate moisture of chlorophylls a and b and carotene content of pea shoots have been rising. The survey data shows that the highest dry material concentrations was of the shoots, which grew at normal humidity (40 - 45%) substrate and higher temperature - 25/18 ° C. The highest pea shoots leaf area was lower at normal temperature and substrate moisture (40 - 45%). Tallest plants were normal humidity (40 - 45%) and the substrate - 25/18 ° C temperature. Studies have shown that a complex of high humidity and temperature on pea plants promote growth. Also the data shows that normal (40 - 45%) substrate moisture content and higher - 25/18 ° C temperature promotes assimilation of pea sprouts leaves area.en
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent32 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectDrėgnislt
dc.subjectfotosintetiniai pigmentailt
dc.subjecttemperatūra.lt
dc.subjectHumidityen
dc.subjectphotosynthetic pigmentsen
dc.subjecttemperature.en
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titleDidėjančių temperatūrų ir drėgmės deficito poveikis sėjamųjų žirnių (Pisum sativum L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliamslt
dc.title.alternativeThe impact of rising temperatures and moisture deficits to pea (Pisum sativum L.) biometric and biochemical parametersen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.