Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112517
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Bendoraitienė, Jovita
Title: Braškių veislių tyrimas, auginant jas plėvele mulčiuotose laistomose lysvėse po priedanga
Other Title: The research of strawberry strains, growing them under protection of the film in the water pro vided beds
Extent: 37 p.
Date: 12-May-2010
Keywords: braškės;veislė;derlius;uogų kokybė;strawberries;cultivars;yield;berries qaulity
Abstract: Braškių veislių tyrimas, auginant jas balta plėvele mulčiuotose žemose trieilėse lysvėse, panaudojant lietinimo sistemą, buvo atliktas Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute 2009 m. Tirtos šios braškių veislės: ‘Honeoye’, ‘Elkat’, ‘Figaro’, ‘Elsanta’, ‘Marmolada’, ‘Darselect’ ir ‘Sonata’. Bandyminis braškynas įveistas kasetėse išaugintais daigais, sodinimo schema: 1,0 + 0,35 + 0,35 × 0,2 m ( 87 719 vnt. ha-1). Žiemos pradžioje prieš didesnius šalčius, siekiant apsaugoti kerelius nuo pašalimo žiemą ir paankstinti braškių derėjimą, bandyminis braškynas uždengtas agro danga. Didžiausią antrąjį derlių po priedanga išaugino ‘Darselect’ veislės braškės (29,2 t ha-1). Taip pat labai gausiai derėjo ‘Elsanta’ veislės braškės (28,2 t ha-1). ‘Elkat’, ‘Marmolada’ ir ‘Sonata’ braškės praktiškai derėjo vienodai ir davė po 26 t ha-1 derlių. Pagal sunokusių uogų derliaus dalį atskirais laikotarpiais tirtos braškių veislės skirstomos sekančiai: standartinė ‘Honeoye’ priskiriama prie ankstyvųjų, ‘Figaro’, ‘Elkat’ ir ‘Darselect’ - prie vidutinio ankstyvumo, ‘Marmolada’ ir ‘Elsanta’ – prie vidutinio vėlyvumo, o ‘Sonata’ – prie vėlyvųjų. Labiausiai standartinės ‘Honeoye’ veislės uogas pagal išvaizdą lenkė ‘Figaro’, ‘Darselect’, ‘Elsanta’ ir ‘Marmolada’, o skoniu ‘Darselect’ uogos. Tirtų veislių uogos už standartinės ‘Honeoye’ veislės buvo tvirtesnės, išskyrus ‘Elkat’. Tyrimo rezultatus įvertinus kompleksiškai, versliniuose braškynuose galima sėkmingai auginti visas tirtas braškių veisles, tačiau gamybinėmis sąlygomis reikėtų plačiau patikrinti ir įvertinti ‘Darselect’, ‘Sonata’ ir ‘Figaro’ veislių braškių auginimą.
The research of the strawberry cultivars, growing under the white film in three-rowed beds, was carried out in Lithuanian Institute of Horticulture in 2009. These strawberry cultivars were tested: Honeoye’, ‘Elkat’, ‘Figaro’, ‘Elsanta’, ‘Marmolada’, ‘Darselect’ and ‘Sonata’. There is the planting sheme of the tested strawberry field, which was planted from sprouts, grown in cassettes : 1,0 + 0,35 + 0,35 × 0,2 m ( 87 719 vnt. ha-1). In early winter, before more extreme cold, the tested strawberry field was covered by agro-covering in order to protect little plants from cold influence and to advance the yield of strawberries. The second largest yield grown under covering was the strawberry strain ‘Darselect’ (29,2 t ha-1). ‘Elsanta’(28,2 t ha-1) strawberry cultivar also abundantly yielded. ‘Elkat’, ‘Marmolada’ and ‘Sonata’ strawberries yielded virtually the same and gave the 26 t ha-1 yield. According to ripe fruit yield in different periods, the tested strawberry cultivars are classified for the next: the standard ‘Honeoye’ is assigned to the early cultivar, ‘Figaro’, ‘Elkat’ ir ‘Darselect’- the average early cultivar and ‘Sonata’ - to the late cultivar. ‘Figaro’, ‘Darselect’, ‘Elsanta’ and ‘Marmolada’ were ahead of the most of the standard ‘Honeoye’ strawberry cultivar according to the appearance. According to the taste ‘Darselect’ berries were ahead. The tested cultivars were stronger than standard ‘Honeoye’, except ‘Elkat’. To appreciate the results of the research in the producer‘s fields, all studied stawberry cultivars can be successfully grown. However, the most perspective are cultivars of ‘Darselect’, ‘Sonata’ and ‘Figaro’, and they should be more examined and evaluated under production conditions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112517
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

180
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.