Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112505
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Jonavičienė, Akvilė
Supervisor: Semaškienė, dr. Roma
Title: Daigų pašaknio puvinių (Fusarium spp., Microdochium spp.) ir pavasarinio pelėsio (Microdochium spp.) sukėlėjai, išplitimas ir žala migliniuose javuose
Other Title: Causal agents of seedling blight (Fusarium spp., Microdochium spp.) and snow mold (Microdochium spp.) – their occurrence and damage in cereals
Extent: 149 p.
Date: 22-Jun-2017
Keywords: daigų pašaknio puviniai;pavasarinis pelėsis;Fusarium;Microdochium nivale;Microdochium majus;seedling blight;snow mold;Fusarium;Microdochium nivale;Microdochium majus
Abstract: Šio darbo tyrimų tikslas buvo nustatyti daigų pašaknio puvinių ir pavasarinio pelėsio sukėlėjų rūšinę sudėtį žieminiuose ir vasariniuose migliniuose javuose, atskirų Microdochium spp. ir Fusarium spp. rūšių išplitimą ir pasiskirstymą skirtinguose augaluose, šių ligų daromą žalą bei kontrolės priemonių efektyvumą. Atliktais tyrimais praplėstos žinios apie Lietuvoje identifikuotas Microdochium nivale ir M. majus rūšis vasarinių javų sėklose ir daigų pašaknyje, įvardijant patogenus kaip reikšmingus pašaknio puvinių sukėlėjus vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose ir avižose kartu su F. graminearum, F. avenaceum ir F. culmorum. Mūsų tyrimų rezultatai taip pat papildė žinias apie platesnį M. nivale ir M. majus, kaip pašaknio puvinių sukėlėjų, pažeidžiamų žieminių javų spektrą. M. nivale nustatytas ne tik žieminių kviečių ir rugių, bet ir žieminių miežių bei žieminių kvietrugių apatinėje stiebo dalyje. M. majus, be žieminių rugių, nustatytas žieminiuose kviečiuose, miežiuose ir kvietrugiuose. qPGR metodu patvirtinta, kad pavasarinį pelėsį žieminiuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose ir rugiuose, sukelia ne tik M. nivale, bet ir iki šiol Lietuvoje pavasarinio pelėsio sukėlėju neįvardinta M. majus rūšis. Daigų tarpsniu vasarinės avižos ir žieminiai miežiai pasižymėjo didesniu atsparumu pašaknio puviniams, tuo tarpu vasariniai ir žieminiai kviečiai, vasariniai miežiai, žieminiai rugiai ir kvietrugiai pašaknio puvinių buvo pažeisti smarkiai. Vidutiniais duomenimis dėl pavasarinio pelėsio tikėtinas iki 0,5 t ha-1 žieminių kviečių derliaus sumažėjimas, o palankiais ligai plisti metais grūdų derliaus nuostoliai gali būti didesni nei 1,0 t ha-1.
The main aim of the study was to identify species of phytopathogenic fungi causing seedling blight and snow mold in spring and winter cereal crops, evaluate incidence of Microdochium spp. and Fusarium spp. in different host plants, assess damage caused by the seedling blight and snow mold and evaluate effectiveness of disease control methods. The results of this research contributed to the understanding of seedling blight and snow mold incidence and importance of these diseases by identifying Microdochium nivale and M. majus as important causative agents of seedling blight in spring wheat, barley, triticale and oats in complex with Fusarium graminearum, F. avenaceum and F. culmorum. M. nivale and M. majus were also identified as root rot pathogens in winter cereals. M. nivale was identified in winter wheat and rye, also in winter barley and winter triticale plants. M. majus was newly identified in winter wheat, barley and triticale. Our results, obtained using qPCR, confirm that snow mold is caused by both M. nivale and M. majus phytopathogens in Lithuania as opposed to previous studies stating that M. nivale is the only species causing snow mold disease. Spring oats and winter barley were more resistant to seedling blight, whereas spring and winter wheat, spring barley, winter rye and triticale were severely damaged by this disease. The results of this research suggest that snow mold can result in average 0.5 t ha-1 yield reductions in winter wheat. If the weather conditions are favourable for disease spread, winter wheat yield losses can reach more than 1 t ha-1.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112505
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
akvile_jonaviciene_dd.pdf3.88 MBAdobe PDF   Until 2022-01-01View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.