Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112496
Type of publication: master thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Daščioras, Paulius
Title: Drenažo apsauginių filtracinių medžiagų būklės tyrimai
Other Title: Investigations of Protective Filtration Materials for Subsurface Drainage Systems
Extent: 48 p.
Date: 23-May-2017
Keywords: filtracinės medžiagos;drenažas;užnešimas;grunto dalelių dariniai.;filtration material;drainage;loading;soil particles crust.
Abstract: Magistro baigiamasis darbas, 48 puslapiai, 45 paveikslai, 2 lentelės, 38 literatūros šaltiniai, lietuvių kalba. Tyrimo objektas – drenažo apsauginės filtracinės medžiagos. Tyrimo tikslas. nustatyti drenažo apsauginių filtracinių medžiagų užsinešusį plotą. Uždaviniai: 1. Surinkti ir išanalizuoti informaciją apie tyrimo objektus; 2. Paimti filtracinių medžiagų, esančių ant drenažo sausintuvų vamzdžių, mėginius; 3. Apskaičiuoti ant drenažo apsauginės filtracinės medžiagos susiformavusį darinių plotą; 4. Atlikti gautų duomenų statistinę analizę ir pateikti išvadas. Tyrimo rezultatai: Darbe išnagrinėta ir aprašyta Rokiškio ir Kupiškio rajonų gamtinės sąlygos. Taip pat aprašyta drenažo sausintuvų būklė nuo kurių buvo paimti drenažo filtracinių medžiagų mėginiai. Atliktas mikroskopinėse nuotraukose matomų grunto dalelių darinių dydžio nustatymas. Atliktas gautų duomenų patikimumo statistinis įvertinimas; Išvados: Atlikus neefektyviai veikiančių drenažo sausintuvų atkasimus Rokiškio ir Kupiškio rajonuose bei paėmus trijų skirtingų drenažo filtracinių medžiagų gamintojų po šešis mėginius, nustatyta, kad vidutiniškas užneštas drenažo filtracinės apsauginės medžiagos atkastos pirmame objekte Rokiškio rajone plotas – 66,30 proc., antrame objekte Rokiškio rajone – 67,81 proc., Kupiškio rajone – 50,20 proc. Taip pat nustatyta, kad gerai vizualiai matomas drenažo filtracinės apsauginės medžiagos užnešimas, kai jo plotas didesnis kaip 70 proc. Esant medžiagos užnešimo plotui mažesniam nei 50 proc. vizualiai medžiagos užnešimą nustatyti sunku.
Master Graduation Thesis, 48 pages, 45 figures, 2 tables, 38 references, in the Lithuanian language. Research object – filtration materials for land drainage systems Research aim – Identify the loading area of protective drainage filtration materials Research objectives: 1. Collect and analyze information about the investigation subjects; 2. Take samples of a filtration materials drainage sewer pipes; 3. Calculate a nascent crust area of soil particles on the filtration materials surface; 4. Perform the statistical analysis and draw the conclusions. Research results: Natural conditions in Rokiškis and Kupiškis districts are analyzed and described. Also there was analysed the condition of sewer drainage pipes where the samples as drainage filtration materials were taken. A soil crust size was identified in a microscopic pictures. The obtained statistical data were assessed; Conclusions: It was visible that In Rokiškis and Kupiškis districts the drainage systems were not working efficiently, so the samples were collected. Six samples of protective filtration materials were collected from three different manufacturers. When all data were collected and analyzed conclusions were drawn: in the first object in Rokiškis district soil crust covered a 66,3 percent area, in the second object - 67,81 percent. In Kupiškis district soil crust area was 50,20 percent. It is established that visible soil crust of protective filtration material of drainage system appeared when its area was more than 70 percent. If the covered area is less than 50 percent it is hardly visible.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112496
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
paulius_dascioras_md.pdf4.03 MBAdobe PDF   Until 2022-06-01View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.