Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112492
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Mikalaikevičiūtė, Lijana
Title: Marijampolės miesto aplinkos oro užterštumo vertinimas biotestavimo metodu
Other Title: Air pollution assessment in Marijampole by employing biotesting method
Extent: 62 p.
Date: 29-May-2017
Keywords: Magelaninis kiminas (Sphagnum magellanicum);sėjamoji pipirnė (Lepidium sativum L.);oro tarša, biotestavimas;Sphagnum magellanicum;garden cress (Lepidium sativum L.);air pollution;biotesting
Abstract: Naudojant biotestavimo metodą buvo įvertintas Marijampolės aplinkos oro taršos poveikis sėjamosios pipirnės (Lepidium sativum L.) morfometriniams rodikliams. Darbo objektas – Marijampolės miesto oras. Darbo tikslas – naudojant biotestavimo metodą įvertinti Marijampolės miesto aplinkos oro kokybę pagal morfometrinius sėjamosios pipirnės (Lepidium sativum L.) rodiklius. Darbo metodai – Magelaniniai kiminai (Sphagnum magellanicum) buvo surinkti iš santykinai švarios aplinkos, išdžiovinami ir sudedami į specialiai paruoštus krepšelius. Samanų krepšeliai buvo eksponuojami 5 savaites (35 d.) skirtingais metų laikais (vasarą, rudenį ir žiemą) trijose skirtingose Marijampolės miesto seniūnijose. Praėjus ekspozicijos laikotarpiui, kiminai buvo nugabenami į laboratoriją ir sumalami. Į Petri lėkšteles buvo sudedama po 5 g. sumaltų kiminų, sudrėkinama 40 ml. distiliuotu vandeniu ir į paruoštą substratą pasodinama po 25 sėjamosios pipirnės (Lepidium sativum L.) sėklas. Paruoštos Petri lėkštelės 5 paras 25o C temperatūroje laikomos termostate. Praėjus 5 paroms, buvo išmatuojami sėjamosios pipirnės (Lepidium sativum L.) morfometriniai rodikliai. Darbo rezultatai. Vasaros (2016.07.18 – 2016.08.22), rudens (2016.10.16 – 2016.11.20) ir žiemos (2017. 01.15 – 2017.02.19) laikotarpiu Mokolų seniūnijoje didžiausias (p<0,05) neigiamas poveikis sėjamosios pipirnės (Lepidium sativum L.) morfometriniams rodikliams buvo nustatytas Vilkaviškio gatvėje. Degučių seniūnijoje (p<0,05) didžiausias neigiamas poveikis morfometriniams rodikliams buvo nustatytas vasarą – V. Kudirkos ir Kauno gatvėje, rudenį – Kauno ir Statybininkų g., o žiemą – V. Kudirkos, Stoties, ir Statybininkų g. Narto seniūnijoje didžiausias (p<0,05) neigiamas poveikis daigų ir šaknų ilgiams vasaros metu buvo nustatytas Gamyklų ir Aukštaičių gatvėje, rudenį – Panevėžio ir Vytauto g., o žiemą - Saulės, Geležinkelio, Vytauto ir Armino g.
Marijampole air pollution effect on garden cress (Lepidium sativum L.) morphometric parameters in Marijampole was assessed be employing biotesting testing method. Object of the research: Marijampole air pollution. Aim of the research: To assess Marijampole air quality on the basis of morphometric parameters of garden cress (Lepidium sativum L.). Research methods: Sphagnum magellanicum biosorbent was collected from a relatively clean environment, then dried and placed in specially prepared baskets. Moss bags were exposed for 5 weeks (35 days.) in summer, autumn, and winter in three different Marijampole city neighborhoods. After the exposure period, biosorbent was transported to the laboratory and minced. Five grams of minced Sphagnum magellanicum were placed on Petri saucers and moistened with 40 ml. of distilled water, then 25 garden cress (Lepidium sativum L.) seeds were planted in the prepared substrate. Afterwards, the prepared Petri saucers were placed in thermostat and exposed to 25 ° C temperature for 5 days. After 5 days, garden cress (Lepidium sativum L.) morphological parameters were measured. Research results: Summer (07.18.2016 – 08.22.2016) autumn (16.10.2016 – 11.20.2016) and winter period (01.17.2017 – 02.19.2017.). The highest negative air pollution effect (p<0.05) on the morphological parameters of garden cress (Lepidium sativum L.) seedlings and root length was established on Vilkaviškis street in Mokolai neighborhood. In Deguciai neighborhood the highest negative effect (p <0.05) was found on V. Kudirkos and Kauno streets in summer, Kauno and Statybininku streets in autumn, on V. Kudirkos, Stoties, and Statybininku streets in winter. In Nartas neighborhood, the highest effect of air pollution on seedlings and root length was established on Gamyklos and Aukstaiciu streets in summer, Panavezys and Vytautas streets – in autumn, Saulės, Geležinkelio, Vytauto ir Armino streets – in winter.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112492
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
lijana_mikalaikeviciute_md.pdf2.52 MBAdobe PDF   Until 2022-06-01View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.