Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112487
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Verikaitė, Karolina
Title: Lietuvoje auginamų vasarinių miežių veislių jautrumo grybinėms lapų ligoms įvertinimas
Other Title: Evaluation of Spring Barley Cultivars Grown in Lithuania for Susceptibility to Fungal Foliar Diseases
Extent: 43 p.
Date: 22-May-2017
Keywords: vasariniai miežiai;tinkliškoji dryžligė;miltligė;AUDPC;1000 grūdų masė.;spring barley;net blotch;powdery mildew;AUDPC;1000 kernel weight.
Abstract: Darbo objektas – vasarinių miežių veislės. Darbo metodai: Ligų pažeidimo intensyvumas vertintas naudojant pažeisto lapo ploto procentines skales, kurios yra aprašytos EPPO standarte PP 1/26(4). Lapų ligų plitimas pradėtas stebėti miežių pasėliuose krūmijimosi pabaigoje – bamblėjimo pradžioje (BBCH 31-32). Kitos apskaitos atliktos žydėjimo-pieninės brandos (BBCH 69-71) ir pieninės brandos tarpsniais (BBCH 73-77). Naudojantis atliktų ligų apskaitų rezultatais buvo apskaičiuotas AUDPC indeksas. Lauke gauti javų ligotumo duomenys perskaičiuoti į procentinius vienetus pagal formules. Darbo rezultatai. Tyrimo metais vasariniuose miežiuose buvo išplitusios tinkliškoji dryžligė ir miltligė. Visos tirtos veislės buvo pažeistos ligų. Jautriausios miltligei veislės buvo ‘Edvin’, ‘Grace’, ir ‘Luokė’, atspariausios – ‘Tipple’ ir ‘Rusnė’. Tinkliškajai dryžligei jautriausios buvo ‘Alisa DS’, ‘Propino’ ir ‘Quench’ veislės, didžiausiu atsparumu pasižymėjo - ‘Iron’, ‘Irina’ bei ‘Kangoo’. Įvertinus ligų AUDPC indeksą nustatyta, jog mažiausia bendra ligų žala per augalų vystymosi sezona padaryta veislei ‘Irina’. Panaudojus fungicidus visų veislių derlius bei 1000 grūdų masė padidėjo. Didžiausias derliaus priedas gautas veislėse ‘Avalon’, ‘Luokė’ ir ‘Noja DS’. Veislės ‘Iron’ derlius buvo didžiausias purkštame ir nepurkštame fungicidais fonuose. Mažiausias derlius veislės ‘Waldemar’. 1000 grūdų masė daugiausiai padidėjo veislėje ‘Avalon’ po fungicidų panaudojimo. Didžiausia 1000 grūdų masė tiek nupurškus pasėlius fungicidais tiek nepurkštuose pasėliuose buvo veislės ‘Tipple’. Mažiausia veislėje – ‘Edvin’.
Research object: spring barley cultivars. Research methods: disease infection intensity of leaves was evaluated by using the percentage scales of the damaged leaf area. The scales are provided in EPPO standard PP 1/26(4). The spread of foliar diseases started to be observed at the stage of barley stem elongation (BBCH 31-32). Other assessments were made at flowering - early milk stages (BBCH 69-71) and early milk growth stage (BBCH 73-77). By using all the obtained data AUDPC index was calculated. The data of infected cereal derived from the field assessments were calculated to percents using formulas. Research results: powdery mildew and net blotch occurred during the research year. All examined cultivars were affected by these diseases. The most susceptible cultivars to powdery mildew were the following ones: ‘Edvin’, ‘Grace’, and ‘Luokė’. The most resistant cultivars revealead to be ‘Tipple’ and ‘Rusnė’. The most susceptible cultivars to net blotch were ‘Alisa DS’, ‘Propino’ and ‘Quench’. The highest resistance was demonstrated by cultivars‘ Iron’, ‘Irina’, ‘Kangoo’. By evaluating AUDPC index of both diseases it was determined that the least damage was made to cultivar ‘Irina’. After the application of fungicides the increase in the yield and 1000 kernel weight of all examined cultivars was observed. The highest yielding cultivars were ‘Avalon’, ‘Luokė’ and ‘Noja DS’. The highest yield in untreated and treated fields with fungicides was obtained in the cultivar ‘Iron’ whereas the least yield was attained in the cultivar ‘Waldemar’. After fungicide treatment the highest 1000 kernel weight was determined in the cultivar ‘Avalon’. The cultivar ‘Tipple’ accumulated the highest 1000 kernel weight both in treated and untreated fields, the least was measured in the cultivar ‘Edvin’.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112487
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.