Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112482
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Nekrošiūtė, Meda
Title: Laikymo sąlygų įtaka šilauogių kokybiniams rodikliams
Other Title: The Influence of Storage Conditions on Quality Parameters of Blueberries
Extent: 40 p.
Date: 23-May-2017
Keywords: šilauogės;kontroliuojama atmosfera;valgomieji apvalkalai;blueberries;control atmosphere;edible coatings
Abstract: ʽPatriotʼ ir ʽDukeʼ veislių sodinių šilauogių uogos, neapdorotos ir padengtos valgоmais аpvalkalais uоgos, šešias savaites laikytos trijose skirtingos oro dujų sudėties kontroliuojamos atmosferos kamerose. Laikymo sąlygų ir apdorojimo įtaka išsilaikymui nustatyta, įvertinus natūraliuosius masės nuostolius, sausųjų medžiagų bei tirpių sausųjų medžiagų, askorbo rūgšties kiekio, pH, titruojamojo rūgštingumo pokyčius. Įvertintos šilauogių fizinės savybės, t.y. spalva ir tekstūra. Duomenys matematiškai – statistiškai įvertinti naudojantis programa STATISTICA 10.
The berries of Patriot and Duke varieties, non-treated but coated with edible coatings berries were stored in 3 different controlled atmosphere chambers for 6 weeks. The influence of storage conditions and processing was determined by assessing the loss of mass, dry matter content, soluble dry matter content, titratable acidity, pH, ascorbic acid. The evaluation of physical qualities of blueberries (colour and texture) was accomplished, as well. Research data were mathematically-statistically processed by applying software package STATISTICA 10.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112482
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.