Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112480
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Skukauskaitė, Ieva
Supervisor: Šarauskis, Egidijus
Title: Biopreparatais paveiktų žieminių kviečių stiebų pjovimo savybių tyrimai ir auginimo technologijos energetinis – ekonominis įvertinimas
Other Title: Investigation on Stem Cutting Properties of Winter Wheat and Energetic-Economic Evaluation of Growing Technology
Extent: 48 p.
Date: 24-May-2017
Keywords: žieminiai kviečiai;eksperimentiniai tyrimai;biologiniai preparatai;ekonominis-energetinis vertinimas;winter wheat;experimental invetigation;biological preparations;economical-energetic evaluation
Abstract: Tausojant dirbamą žemę ir naudojamą techniką svarbu nustatyti skirtingų biologinių preparatų poveikį auginamų augalų mechaninėms savybėms, parinkti tinkamus peiliukus žieminių kviečių pjovimui bei įdirbimui. Darbo tikslas: nustatyti žieminių kviečių stiebų, paveiktų skirtingais biologiniais preparatais, mechanines pjovimo savybes ir atlikti žieminių kviečių auginimo energetinį-ekonominį vertinimą. Nagrinėjamas objektas yra žieminių kviečių stiebai. Eksperimentinių tyrimu metu kviečius apipurškus skirtingais biologiniais preparatais, tiriamos jų mechaninės savybės ir perpjovimui reikalinga jėga. Darbo išvados: didžiausios žieminių kviečių stiebų pjovimo jėgos buvo gautos panaudojant 80° kampo peilį, o mažiausios – 40° kampo peiliu. Iš trijų biologinių preparatų labiausiai išsiskyrė „Nitro Team“, juo apipurkšti kviečiai buvo tvirčiausi. Atlikus kviečių auginimo ekonominį vertinimą pastebime, kad nepaisant didesnių išlaidų, išpurškus biologinį preparatą „Nitro Team“ gaunamas didesnis derlius nei nenaudojant preparatų. Žieminių kviečių auginimo energetinis efektyvumo koeficientas panaudojant biopreparatą „Nitro Team“ taip pat buvo didžiausias.
It’s important to determine the impact of different biological preparations for cultivated plant mechanical properties preserving farmland and technique. Also we have to choose the appropriate cutting blades for winter wheat cultivation. The research aim: to identify winter wheat stems affected by different biological preparations, mechanical properties cutting of winter wheat and perform growing energy-economic evaluation. The research object is winter wheat stems. During this investigation winter wheat were sprayed with different biological preparations and then studied their mechanical properties and required cutting forces. The conclusion: the biggest cutting force of winter wheat stems was generated by the angle of the blade 80°, and the smallest - 40° angle knife. Most distinguished of the three biological preparations was “Nitro Team” and stems treated with it were strongest. After winter wheat growing the economic evaluation revealed that despite the higher costs the higher yield was obtained using “Nitro Team”, than without preparations. The energy efficiency coefficient of growing, - when applying “Nitro Team”, also was the highest.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112480
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
ieva_skukauskaite_md.pdf3.57 MBAdobe PDF   Until 2022-05-18View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.