Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112416
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Klimas, Jonas
Title: Medienos tūrio nustatymo metodų tikslumo tyrimas
Other Title: Investigation of methods for wood volume accurancy
Extent: 58 p.
Date: 26-May-2011
Keywords: Atrankinis medžių matavimas;ištisinis medžių matavimas;medienos produkcija;tūrio nustatymas;matavimo klaidos.;Selective measurement of trees;continuous measurement of trees;timber production;volume setting;measurement error.
Abstract: Magistro darbe tiriami brandžių medynų tūrio nustatymo metodai. Medynų tūris nustatomas pagal : 1) atrankinio medžių matavimo metodo duomenis (miškotvarkos metu nustatytas medyno tūris), 2) ištisinio medžių matavimo nustatytą tūrį, 3) tūris nustatytas pagal pagamintą medienos produkciją (pridedant biologinės įvairovės bei sėklinių medžių tūrius, taip pat pridedant atliekas pagal „Medžių tūrio struktūros“ lenteles ). Darbo objektas - Tytuvėnų miškų urėdijos, Kelmės krašto IV miškų grupės brandūs medynai. Tikslas – įvertinti kertamų medynų likvidinės medienos tūrio nustatymo tikslumą ir pasitaikančių skirtumų priežastis. Darbo metodai – medienos tūrio paklaidų, gautų lyginant ištisinio medienos matavimo duomenis su miškotvarkos metu nustatytu tūriu ir pagamintos produkcijos duomenimis, analizė. Palyginti skirtingais metodais apskaičiuotą medienos tūrį. Darbo rezultatai: Įvertinus kertamų eglynų tūrį, pagal ištisinį medžių matavimo metodą, gauti rezultatai parodė, kad vidutinis medienos tūris yra 0,7 % didesnis lyginant su miškotvarkos duomenimis (atrankinis medžių matavimo metodas). Medynuose, pagal atskiras medžių rūšis, didžiausi skirtumai pušies 8,7 % ir liepos 8,2 % medžių tūriuose. Įvertinus Tytuvėnų miškų urėdijos brandžius medynus pagal ištisinį medžių matavimo metodą (etalonas) ir pagamintą medienos produkciją (pridedant biologinės įvairovės ir sėklinius medžius, pridedant atliekų tūrį) nustatyta, kad biržėse prikertama daugiau nei planuota, vidutiniškai 0,2 % daugiau.
In Master thesis investigate mature stand volume determination. Stands must be determined by: a) a selective method for measuring tree data (at the forest stand volume), 2) continuous measurement of the volume of trees, 3) the volume of manufactured wood products (by adding bio-diversity and tree seed volumes, as well as the addition of waste under \"Medienos tūrio struktūros” tables.) Object of research - Tytuvėnai forest enterprises Kelmė region IV group mature trees. Aim of research - to assess crossed stand merchantable timber volume and accuracy in common reasons for the differences. Methods of research - the timber volume errors, obtained by comparing the continuous measurement of wood in the forest data set in the volume and output data analysis. Compare the different methods produce timber volume. Results of the research: The assessment of the spruce volume crossed by a continuous method of measuring the trees, the results showed that the average wood volume is 0.7 % higher compared with the forest data (selective tree method). Stands under different tree species, the largest differences between pine 8,7 % and lime 8,2 % tree volumes. The assessment of forest enterprises Tytuvėnai mature stands of trees under the continuous measurement method (standard) and made of wood products (by adding bio-diversity and tree seedling, plus the volume of waste) finds that cut down more than expected, on average 0.2% increase.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112416
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

20
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.