Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/111747
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Genys, Dainius
Title: Nuo vertybinio idealizmo iki pragmatinės komercijos? : Olimpinės vertybės ir jų kaita
Other Title: From value-based idealism to pragmatic commerce? Olympic values and their change
Is part of: Sporto mokslas = Sport science. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras, 2011, nr. 1(63)
Extent: p. 5-12
Date: 2011
Keywords: Olimpinis sąjūdis;Olimpinės vertybės;Komercializacija;Globalizacija;Taki visuomenė;Funkcionalizmas;Olympic Movement;Olympic values;Commercialization;Globalization;Liquid society;Functionalism
Abstract: Straipsnio tikslas – pasitelkus mokslinės literatūros šaltinių apžvalgos ir lyginamosios analizės metodus apžvelgti olimpinių vertybių kaitą ir aktualumą šiandieniame kontekste. Tikslui pasiekti keliami tokie pagrindiniai uždaviniai: 1) aptarti kintančio pasaulio vertybes ir remiantis funkcionalizmo teorija apibūdinti jų poveikį sportui; 2) išanalizuoti olimpinių vertybių reikšmę globalizacijos ir takios visuomenės teorijų kontekste. Funkcionalizmo teorijos kontekste sportas, kaip socialinis institutas, turi prisitaikyti prie bendrų visuomenėje vyraujančių ir kartu ją veikiančių tendencijų – modernizacijos, industrializacijos, globalizacijos, komercializacijos ir t. t. Vadinasi, siekiant suprasti sporte vykstančią kaitą, pirmiausia reikia suvokti bendras socialinės ir kultūrinės raidos tendencijas, atitinkamai veikiančias sportą. Globalios vartojimo tendencijos lemia ne tik olimpinio sąjūdžio kaitą, išplaukiančią iš siekio prisitaikyti prie besikeičiančio konteksto, bet ir naujovišką vertybinę interpretaciją. Kitaip sakant, olimpinio sąjūdžio kritika – tai ne olimpinių vertybių ir net ne jų pritaikymo šiandien kritika. Drama ta, kad likvidžiame, takiame kontekste, silpstant socialiniams santykiams ir mažėjant vertybių funkcionalumui, senkant vertybių gelmei, nebesuprantamos atrodo olimpinių vertybių reikšmės. Socialiniai ir moraliniai žaidimo sporte ypatumai yra nusilpę ar net atrofuojasi, o instrumentiniams (dažnai prievartiniams) varžymosi elementams yra teikiama pirmenybė. Modernaus sporto sukurtas mitas yra paremtas pavieniais sporto žvaigždžių įvaizdžiais, patraukliomis bilietų įsigijimo akcijomis, rungtynių metu žiūrovai linksminami įvairiais šou tipo spektakliais ir taip siekiama sukurti geros pramogos įspūdį.[...]
This article aims at examining the relevance of Olympic values in contemporary context. In order to understand the changes taking place in sport, we need to understand the general social and cultural trends that make according impact on sport. Functionalist theory is being used in the article to present the concept of sport and its role in society. The paper also deals with liquid society and globalization impact on the change of Olympic values. This change provides an opportunity to assess the relevance and ambivalence of Olympic values, principles and methods, and finally raise the question of whether the value based attitude is possible in contemporary sport at all? To achieve the aim of the article following tasks were raised: 1) to discuss the changing values and their impact on sport on the basis of functionalism theory; 2) to analyze the meaning of the Olympic values in the context of globalization and liquidity theories. Research methods: the article uses the method of scientific literature systematic review and comparative analysis. In functionalism theory, a society is understood as a complex system whose individual parts work together to create stability and solidarity. All areas of society are organically intertwined and harmoniously functioning structure. They are able to adapt to the changing environment and also performing specific functions. Sport as social institute, in the functionalism theory, has to adapt to the dominant trends of society (modernization, industrialization, globalization, commercialization, etc.). These trends have according impact on sport.[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111747/1/ISSN2424-3949_2011_N_1.PG_5-12.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/111747
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2011, Nr. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.