Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1117
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Binde, Juris;Fuksa, Madara
Title: Mobile technologies and services development impact on mobile internet usage in Latvia
Other Title: Mobiliųjų technologijų ir paslaugų vystymo poveikis mobiliojo interneto naudojimui Latvijoje
Is part of: Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2013, nr. 67, p. 23-37
Date: 2013
Keywords: Mobile internet;Technology use and acceptance;UTAUT;UTAUT2;Mobilusis internetas;Technologijų naudojimas ir priimtinumas;UTAUT;UTAUT2
Abstract: Technology development and internet have overall changed communication processes. Mobile internet by combining two most actual nowadays innovations – internet and mobile telephone – has become one of the most popular mobile services for customers worldwide. In Latvian mobile services market mobile internet is still new service. There have been no studies about tendency of mobile internet prevalence and about factors that impacts mobile internet acceptance and usage in Latvia. This paper discusses possibilities to determine instant level of mobile internet use and acceptance.
Technologinė pažanga ir internetas ženkliai pakeitė komunikacijų procesą. Išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių žengimas į rinką, atvėrė naujas mobilių duomenų paslaugų raidos galimybes – mobilųjį internetą. Mobilusis internetas, naudojant dvi aktualiausias šių dienų inovacijas – internetą ir mobilųjį telefoną, tapo populiariausia mobiliąja paslauga viso pasaulio vartotojams. Nepaisant spartaus mobiliojo interneto plitimo, tai vis dar nauja paslauga. Iki šiol, aptinkama mažai standartizuotus modelius ir teorijas taikančių tyrimų, siejamų su mobiliojo interneto pripažinimu ir naudojimu. Pasigendama tyrimų, kuriuose būtų kuriami ir taikomi mobiliojo interneto paplitimo, pripažinimo ir veiksnių darančių įtaką jo vartojimui, modeliai.Technologijos adaptacija vartotojų tarpe yra viena pirminių sąlygų naujos technologijos vystyme. Egzistuoja nemažai teorijų aiškinančių vartotojišką technologijų pripažinimą ir pasiryžimą jomis naudotis. Tokios teorijos, įgalina kūrėjus vertinti vartotojų požiūrį į technologiją dar prieš jai patenkant arba jau patekus į rinką. Šio tyrimo tikslas yra sukurti mobiliojo interneto paplitimo modelį, kuris leistų apibrėžti mobiliojo interneto pripažinimo ir naudojimo lygmenis ir juos lemiančius veiksnius. Siekiant išsikelto tikslo, buvo analizuojamos skirtingos technologijų naudojimo ir pripažinimo teorijos. Mobiliojo interneto paplitimo modelis buvo kurtas remiantis „Bendrosios technologijų pripažinimo ir naudojimo” (angl. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) ir „Išplėstinės bendrosios technologijų pripažinimo ir naudojimo” teorijų (angl. Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) pagrindus, prie jų prijungiant du papildomus elementus. Bendrai, modelį sudaro septyni pagrindiniai sąlyginiai pasiryžimo naudotis veiksniai ir trys tarpiniai sąryšiai. Modelis buvo pritaikytas Stella modeliavimo aplinkoje tam, kad interneto pripažinimo ir naudojimo lygmens skaičiavimai taptų paprastesni.Naudojant modelį ir standartizuotą klausimyną, išsiaiškinti interneto pripažinimo ir naudojimo lygmenys bei padarytos išvados apie mobiliojo interneto paplitimą ir jį lemiančius veiksnius. Modelio patvirtinimui naudotas internetinis Latvijos vartotojų tyrimas, ekspertinė apklausa ir statistinis testas. Sukurtas modelis yra konkurencingas ir suteikia naudingą informaciją apie veiksnius, kurie lemia mobiliojo interneto pripažinimą ir naudojimą. Remiantis modeliu, buvo išsiaiškinta, kad interneto naudojimas ir pripažinimas Latvijoje yra nuoseklus ir atitinka rinkos situaciją.Mobiliojo interneto vartotojų skaičius auga kartu su išmaniųjų telefonų paplitimu ir mobiliųjų duomenų paslaugos vystymu. Spėjama, kad 2014 metais, mobiliojo interneto vartojimas pasauliniu lygmeniu peraugs stacionaraus interneto vartojimo mastą. Dėl mobiliojo interneto funkcionalumo ir lengvo naudojimo, pastarasis tampa svarbia susisiekimo priemone ne tik pavienių individų, tačiau ir organizacijų kontekste. Žinios apie veiksnius, lemiančius mobiliojo interneto pritaikomumą ir naudojimą suteikia galimybes nulemti mobiliojo interneto paplitimo tendencijas, skatinant šio priimtinumą ir vartojimą.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1117
http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2013.67.2
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1117
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2013, nr. 67

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.