Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/111552
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Buržinskas, Žygimantas;Levandauskas, Vytautas
Title: Transformation of Dominican architectural heritage in the years of tsarist Russian occupation
Other Title: Dominikonų architektūrinio paveldo transformacijos carinės Rrusijos okupacijos metais
Is part of: Meno istorija ir kritika = Art history & criticism. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2020, T. 16
Extent: p. 19-34
Date: 2020
Keywords: Dominikonų vienuolynai;Vaizdinio rekonstrukcija;Pirmavaizdis;Rusijos imperija;Dominican monasteries;Visual reconstruction;Original appearance;Orthodox Church;Catholic Church;Russian Empire
Abstract: Šiame straipsnyje pristatomas dominikonų paveldas Lietuvoje, patyręs didžiausias transformacijas ir naikinimus carinės Rusijos okupacijos metais. Masiškai uždarant katalikų ir unitų vienuolynus visoje buvusioje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, buvo uždaryti ir visi tuomet egzistavę dominikonų vienuolynai, taip pat ir dabartinės Lietuvos teritorijoje. Šiame straipsnyje nagrinėjami didžiausius rekonstrukcijos bei griovimo darbus patyrę Aukštadvario, Kauno, Merkinės ir Paparčių vienuolynų pirmavaizdžiai iki vykdytų rekonstrukcijos bei griovimo darbų Rusijos imperijos okupacijos metais, pristatomos šių pirmavaizdžių rekonstrukcijos. Visų aptariamų vienuolynų architektūrinė raiška labiausiai nukentėjo po 1863–1864 m. sukilimo. Aukštadvaryje ir Kaune senosios konventų bažnyčios buvo rekonstruotos į stačiatikių cerkves, pakeičiant jų senąją architektūrą, sunaikinant atskirus pastatų tūrio ir puošybos elementus. Merkinės ir Paparčių vienuolynų pastatai buvo visiškai nugriauti. Sujungus turimą ikonografinę, vizitacijos aktų, kitų istorinių šaltinių medžiagą, galima plačiau pažvelgti į šių pastatų pirminį vaizdinį ir pristatyti buvusią jų architektūrinę raišką šiuolaikinėmis priemonėmis
This article presents the heritage of the Dominican Order, which underwent the biggest transformation and destruction in Lithuania during the occupation by tsarist Russia. After the uprisings against the tsarist Russian government in the region in 1831 and 1863–1864, a Russification policy began, primarily targeted against the Catholic Church organization. The Dominican Order, which renewed its activities and had been purposefully operating in the Grand Duchy of Lithuania since the beginning of the 16th century, was liquidated during the occupation by tsarist Russia. This article studies the original appearances of Aukštadvaris, Kaunas, Merkinė and Paparčiai monasteries, which were most affected by reconstruction and demolition works during the Russian occupation, and reconstructions of their original appearance are presented. The architectural expression of all the monasteries in question suffered the most after the uprising in 1863–1864. In Aukštadvaris and Kaunas old convent churches were reconstructed into Orthodox churches by changing their old architecture, destroying individual elements of the building volume and decoration. Russian-Neo-Byzantine style promoted in the Russian Empire emerged in this context. The buildings of Merkinė and Paparčiai monasteries were completely demolished. Based on the iconographic material, especially the drawings and plans of the buildings made before the reconstruction or demolition works as well as visitations of the monasteries and material of other historical sources, the visualizations of the Aukštadvaris, Kaunas and Merkinė monastery complexes were prepared using modern means
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111552/1/ISSN1822-4547_2020_N_16.PG_19-34.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/111552
https://doi.org/10.2478/mik-2020-0002
Affiliation(s): Menotyros katedra
Menų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Art History & Criticism / Meno istorija ir kritika 2020, nr. 16
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.82 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

14
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.