Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/111391
Type of publication: Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Sindaravičius, Linas;Kavolynas, Antanas
Title: 10 kv skirstomųjų elektros tinklų rajono (n) elektros energijos tiekimo patikimumo tyrimas
Other Title: Study on the reliability of electricity supply of one selected distribution of 10 kv distribution electric networks
Is part of: Agroinžinerija ir energetika : VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo žurnalas. , 2019, Nr. 24
Extent: p. 132-137
Date: 2019
Abstract: Šiame darbe nagrinėjamas 10 kV skirstomųjų elektros tinklų vieno pasirinkto rajono elektros energijos tiekimo patikimumas. Tyrimas buvo atliktas Vilniaus miesto elektros skirstomuosiuose elektros tinkluose, dispečerines centre. Tyrimui atlikti naudotasi AB „ESO“ informacinėmis sis-temomis: TEVIS (tinklo eksploatavimo ir valdymo sistema); informacine sistema „Planiniai ir nep-laniniai atjungimai“; šiuo metu diegiama sistema DMS (valdymo ir stebėsenos sistema); GIS (geografinė informacijos sistema). Surinkti duomenys rodo, kad daugiausia gedimų įvyksta dėl operatoriaus kaltės, taip pat gana daug gedimų įvyksta dėl išorinių priežasčių, kaip antai: dėl pašalinių asmenų kaltės, kai, pvz., vyk-dant kasimo darbus pažeidžiami elektros kabeliai, pavagiami arba sugadinami elektros įrenginiai, ant oro linijų laidų užverčiami pjaunami medžiai, autoįvykio metu pažeidžiamos atramos ir t. t. Taigi, galima daryti prielaidą, kad, sumažinus gedimų dėl išorinio poveikio skaičių, galima žymiai pagerinti elektros tinklo patikimumą
This work addresses the reliability of the electricity supply of a single selected area of the 10-kV electricity grid. The survey was carried out in Vilnius electricity distribution grids and in the dispatching centre. The data are collected from following information systems of ESO: TEVIS (Network Operation and Management System); Information system “Planiniai ir neplaniniai atjun-gimai”; DMS (Management and Monitoring System), the system that is currently being deployed; GIS (Geographical Information System). The data collected indicate that most failures occur due to the fault of an operator. However, a considerable number of failures occur due to external reasons, such as: the fault of unauthorised persons, for example, when electrical cables are damaged by excavation works, by thefts of electri-cal equipment, by cut trees falling over the overhead power lines, by damaged to overhead line supports during road accidents, etc. It can therefore be assumed that reduction in the number of failures due to externalities would significantly improve the reliability of the electricity grid
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111391/1/ISSN1392-8244_2019_N_24.PG_132-137.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/111391
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Appears in Collections:Agroinžinerija ir energetika / Agroengineering and Energetics 2019, nr. 24
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.63 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.