Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/111347
Type of publication: journal article
Author(s): Pyragas, Kazimieras;Borodinienė, Angelė
Title: Kai kurie švietimo sinergetiniai aspektai
Other Title: Some synergetic aspects of education
Is part of: Pedagogika, 2014, t. 113, nr. 1, p. 211–228
Date: 2014
Keywords: Švietimas;Švietimo sistema;Sinergetika;Atraktorius;Bifurkaciniai taškai;Dinaminis chaosas;Education;Educational system;Synergy
Abstract: Straipsnyje aptariamas šiuolaikinių sinergetikos idėjų taikymas švietimo sistemose. Pažymėtina, kad nors sinergetinės idėjos švietimo sistemose plačiai aptariamos ir naudojamos užsienio edukacinėje literatūroje, tačiau Lietuvoje šių idėjų plataus ir įvairialypio aptarimo iki šiol nėra. Mokslinėje literatūroje galima surasti fragmentiškai minimų ar atskirų šių idėjų taikymų tik idėjų lygmeniu (Birgelytė, 2005, 2006; Pyragas, Borodinienė, 2011). Šio straipsnio paskirtis – iš vienos pusės, supažindinti Lietuvos pedagogus su pagrindinėmis sinergetikos idėjomis ir jų taikymu švietimo sistemose, iš kitos pusės, siekiama į sinergetikos problemas švietime pažvelgti platesniu, naujų idėjų pedagogikoje paieškos, žvilgsniu. Siekiama pagrįsti hipotezę, kad švietimas visuomenėje sudaro sinergetinę sistemą (angl. synergetic system) ir tuo švietimo problemoms tirti bei naujoms švietimo metodologijoms taikyti atveriami visiškai nauji horizontai. Aptariama viena iš pagrindinių problemų – sinergetikos idėjų skverbimasis į švietimo sistemas yra sudėtingų sinergetikos sąvokų bei metodologijos, kurios formavosi fizi-kos, chemijos ar matematikos mokslų srityse, perkėlimas (ir pritaikymas) humanitariniams bei socialiniams mokslams.
Modern synergetic ideas in educational systems are discussed and studied. It is worth noting that although synergetic ideas in educational systems are widely discussed and used in foreign educational literature there is no widespread discussion of these ideas in Lithuania. There are only fragmented mentionings on an idea level or seperate applications of these ideas (Birgelytė, 2005, 2006; Pyragas, Borodinienė, 2011). The purpose of this article is to introduce Lithuanian pedagogues to the main synergetic ideas and their applications in the educational systems. On the other hand there is an urge to take a broader look at the synergetic problems in education in search of new ideas in pedagogy. By taking and justifying a working paradigm that education in the society makes a system (synergetic) we open new horizons to study educational problems and apply new educational methodologies. One of the main problems of the spreading of synergetic ideas in educational systems, the adaptation of complex synergetic concepts and methodology, which were formed in physics, chemistry and mathematics, for humanitarian and social sciences, was discussed
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2014.1763
https://hdl.handle.net/20.500.12259/111347
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2014 t. 113, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

12
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.